Διαδικασία Πληρωμής και Παραλαβής Αποτελεσμάτων

Τρόποι πληρωμής κόστους υπηρεσιών:

Με άμεση εξόφληση:
στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ, με την παραλαβή των αποτελεσμάτων,
κατά τις ώρες που λειτουργεί η Βιβλιοθήκη.

Με ταχυδρομική επιταγή:
Στείλτε την ταχυδρομική επιταγή στη δ/νση:

ΕΚΤ I Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης
Βασ. Κων/νου 48, 116.35 Αθήνα
όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας.

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΤ στην Alpha Bank

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΚΤ
ΙΒΑΝ GR71-0140-3620-3620-0210-1023370

στέλνοντας με fax : 210-7259070 ή με Email: helpdesk@ekt.gr
την απόδειξη κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο σας
(για εταιρείες συμπληρώστε επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον χρήστη

Με τη χρέωση πιστωτικού λογαριασμού
(deposit account- μόνο για συνεργαζόμενους φορείς)


Τρόποι παραλαβής αποτελεσμάτων:
Παραλαβή από το ΕΚΤ:
Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών Ε&Τ Πληροφόρησης του ΕΚΤ,
κατά τις ώρες που λειτουργεί η Βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονικά μέσω email:
(εκτός των πλήρων κειμένων), εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών

Ταχυδρομικά:
εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.