Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Κατάλογος δημοσιεύσεων: Επιστημονικά άρθρα, ανακοινώσεις και poster σε συνέδρια

"Λαμβάνουμε μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, συνεισφέροντας στην κατανόηση του καινοτομικού, πολιτιστικού και επιστημονικού γίγνεσθαι"


Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΤ συμμετέχει σε συνέδρια με επιστημονικές δημοσιεύσεις και πόστερ, ενώ άρθρα του φιλοξενούνται σε επιστημονικά περιοδικά. Μέσω αυτής της δραστηριότητας ο οργανισμός εμπλουτίζει τον δημόσιο λόγο με νέες οπτικές, απόψεις και ευρήματα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν, άπτονται και επιδρούν στην καινοτομία, τον πολιτισμό και την επιστήμη σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφειά του.

Scientific Publications

2021

Karampekios, N., & Sachini, E. (2021). The History of Scientific Collaboration Between Greek and Chinese Scholars Based on Their Co-publications, 2002-2016. Journal of Dialectics of Nature, 4, 83-97.
Doi: 10.15994/j.1000-0763.2021.04.012.

Labrianidis, L., Sykas, Th., Sachini, E., & Karampekios, N. (2021). Highly educated skilled migrants are attracted to global cities: The case of Greek PhD holders. Population, Space and Place. Doi: https://doi.org/10.1002/psp.2517

Sachini, E. &  Karampekios, N. (2021). The Role of Science and Technology on the International Relations of a Small Country: The case of Greece. Science Diplomacy Review, 3(2), 25-31. Available at: https://www.ris.org.in/sites/default/files/2022-03/SDR9%20%281%29.pdf

Sachini, E., Labrianidis, L., Sioumalas-Christodoulou, K., Chrysomallidis, C., Siganos, G., Belouli, A., & Karampekios, N. (2021). Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey. Science and Public Policy. Doi: https://doi.org/10.1093/scipol/scab028

Sachini, E., Sioumalas-Christodoulou, K., Chrysomallidis, C., Siganos, G., Bouras, N., & Karampekios, N. (2021). COVID-19 enabled co-authoring networks: a country-case analysis. Scientometrics.
Doi: https://doi.org/10.1007/s11192-021-03952-9

2020

Sachini, E., Chrysomallidis, C., & Karampekios, N. (2020). Research and Technology in Greece. Addressing aspects of the “triple helix” interactions. Region and Periphery, 10, 103-122. Doi: https://doi.org/10.12681/rp.25482. 

Sachini, E., Karampekios, N., Brutti, P., & Sioumalas-Christodoulou, K. (2020). Should I stay or should I go? Using bibliometrics to identify the international mobility of highly educated Greek manpower. Scientometrics. Doi: https://doi.org/10.1007/s11192-020-03618-y

Sachini, E., Karampekios, N., & Chrysomallidis, C. (2020).Introducing Human Capital in Greek Higher Education Institutes in the Postcrisis Era. The Case of the “Acquisition of Academic Teaching Experience for New Scientists” Public Initiative. Journal of the Knowledge Economy. Doi: https://doi.org/10.1007/s13132-020-00630-8

Sachini, E., Malliou, N., Maniadakis, N., Megas, G., Vasilaki, V., Angelidis, A., & Karampekios, N. (2020). The Greek National Documentation Centre – Responding to the COVID-19 pandemic. Helice, 9(2), 20-25. Available at: https://bit.ly/3e5lqXj

Sachini, E., Sioumalas-Christodoulou, K., Chrysomallidis, C., Siganos, G., & Karampekios, N. (2020). Greek chemical engineers. Are they static or mobile? Evidence from the national archive of PhD theses. Collection and Curation. Doi: https://doi.org/10.1108/CC-06-2020-0017.

Sachini, E., Sioumalas-Christodoulou, K.,Chrysomallidis, C., Siganos, G. & Karampekios, N. (2020). Identifying the Intellectual Capital of Greek Defence Firms. Science Outputs and Industrial Considerations. Defence and Peace Economics. Doi: https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1849972.

2019

Labrianidis, L., Sachini, E., &  Karampekios, N. (2019). Establishing a Greek Diaspora Knowledge Network through “Knowledge and Partnership Bridges”. Science & Diplomacy, 8(1). Available at: https://bit.ly/3135mON

2018

Georgiadis, H., Papanoti, A., Paschou, M., Roubani, A., Hardouveli, D., & Sachini, E. (2018). Using type and temporal semantic enrichment to boost content discoverability and multilingualism in the Greek cultural aggregator SearchCulture.gr. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies,13(1), 75-92. Doi: https://doi.org/10.1504/IJMSO.2018.10017854

2017

Mastora, A., Peponakis, M., & Kapidakis, S. (2017). SKOS Concepts and Natural Language Concepts: An Analysis of Latent Relationships in KOSs. Journal of Information Science, 43(4), 492-508. Doi: https://doi.org/10.1177/0165551516648108

2016

Peponakis, M. (2016). In the Name of the Name: RDF literals, ER attributes and the potential to rethink the structures and visualizations of catalogs. Information Technology and Libraries, 35(2), 19-38. Doi: https://doi.org/10.6017/ital.v35i2.8749

2014

Nafpliotis, A., Tsoukala, V., Houssos, N., Kalaitzis, A., & Sachini, E. (2014). EKT ePublishing: Developing an open access publishing service for the Greek research community. In Polydoratou, P., & Dobreva, M. (Ed.), Let's Put Data to Use: Digital Scholarship for the Next Generation (pp. 112-118). Netherlands: IOS Press. Doi: 10.3233/978-1-61499-409-1-112.

2019

Sachini, E., Chryssomallidis, C.,  & Karampekios, N. (2019, September - October). Examining aspects of academia - Business knowledge intensive synergies in Greece. Data and trends. Paper presented at The European Triple Helix Congress (ETHAC2019), Thessaloniki. 

Vasilogamvrakis, N., Bartzi, K., & Lagoudi, E. (2019, January). The Digital Repository Service of the National Documentation Centre in Greece: a model for Digital Humanities data management and representation. Paper presented in AIUCD 2019 Conference, Udine. Available at: https://bit.ly/2S1Z0hl

Γεωργιάδης, Χ., Αγγελάκη, Γ., Παπανότη, Α., Λαγούδη, Ε. & Σαχίνη, Ε. (2019, Σεπτέμβριος). Ο Ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου για τη Europeana. Ανακοίνωση το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς EUROMED 2019, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16303

2017

Angelaki, M., Efstathiou, D., & Souyioultzoglou, I. (2017, September). A successful initiative to support open access institutional publishing. Paper presented at the Open Science Fair Conference, Athens.

Angelaki, M., Efstathiou, D., & Souyioyltzoglou, I. (2017, June). EKT ePublishing: An innovative service to support open access scholarly publishing in Greece. Poster presented at the 21st International Conference on Electronic Publishing, Limassol. Available at: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15671

Angelidi, E., & Stavrou, G. (2017, June). From desktop to Software as a Service: transforming Greece’s most widespread library software ‘ABEKT’ into a brand-new cloud service ‘openABEKT’. Paper presented at the 41st ELAG Conference 2017, Athens. Available at: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15535

Chryssomalidis, C. & Sachini, E.(2017, October). The developmental university in the time of crisis. The case of Greece. Paper presented at the 15th Globelics International Conference, Athens. Available at http://liee.ntua.gr/wp-content/uploads/2018/02/289-The-developmental-university-in-the-time-of-crisis-The-case-of-Greece-.pdf

Efstathiou, D., Souyioultzoglou, Angelaki, M., & Mounier, P. (2017). HIRMEOS – High Integration of Research Monographs in the European Open Science Infrastructure. Paper presented at the Open Science Fair Conference, Athens.

Georgiadis, H., Papanoti, A., Paschou, M., Roubani, A., Hardouveli, D., & Sachini, E. (2017, November - December). The Semantic Enrichment Strategy for Types, Chronologies and Historical Periods in Searchculture.gr, In: Garoufallou E., Virkus S., Siatri R., Koutsomiha D. (eds) Metadata and Semantic Research. Paper presented at the 11th International Conference on Metadata and Semantics Research, Tallin. Available at: https://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/15689/1/Semantic_Searchculture-Georgiadis-7-MTSR2017.pdf

Sachini, E., Karampekios, N., & Chryssomallidis, C. (2017, November). Investing in knowledge aiming for production rehabilitation and economic growth. The case of Greece. Paper presented at the International Conference for Measuring Development in Turbulent Times, Bucharest.

Sachini, E., & Malliou, N., & Chrysomallidis, C. (2017, August - September). Higher Education Institutes-Business linkages in Greece. The experience of cohesion policy 2007-2013. Paper presented at the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Thessaloniki.

Λαγούδη, Ε., Μπάρτζη, Κ., Βασιλογαμβράκης, Ν., & Παναγοπούλου, Α. (2017, Μάιος). Μια προσέγγιση της καλλιτεχνικής παραγωγής βασισμένη στα δεδομένα: πώς η τεκμηρίωση της καλλιτεχνικής παραγωγής των δημιουργών ωφελεί τους ίδιους, τις Σχολές Καλών Τεχνών και την κοινωνία. Ανακοίνωση στο Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου αιώνα, Φλώρινα. Διαθέσιμο στο: https://bit.ly/2VGrSKn

Μπάρτζη, Κ., Παναγοπούλου, Α., Λαγούδη, Ε., Βασιλογαμβράκης, Ν., Παπανότη, Α., Καραγιάννη, Π., Καμάτσος, Π., Αγγελίδη, Ε., Χαρδούβελη, Δ., Σταύρου, Γ., Σταμάτης, Κ., Κονταξής, Π., & Σαχίνη, Ε. (2017, Νοέμβριος). Τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες νέφους: ένα βιώσιμο μοντέλο  υπηρεσιών για βιβλιοθήκες & φορείς περιεχομένου. Ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Άξονες συνεργασίας για επιβίωση», Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15618

Παπανότη, Α., Γεωργιάδης, Χ., Καμάτσος, Π., Χαρδούβελη, Δ. & Σαχίνη, Ε. (2017, Νοέμβριος). Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Άξονες συνεργασίας για επιβίωση, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/22665

Παπανότη, Α., Γεωργιάδης, Χ., Καμάτσος, Π., Χαρδούβελη, Δ., & Σαχίνη, Ε. (2017, Νοέμβριος). Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Άξονες συνεργασίας για επιβίωση». Διαθέσιμο στο: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15616

Σαχίνη, Ε., & Καραμπέκιος, Ν. (2017, Ιούλιος). Η σημασία της τεκμηρίωσης για την παρακολούθηση και υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών για ΕΤΑΚ στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Ανακοίνωση στο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2017 - The second Machine Age: Εξελίξεις και Επιπτώσεις, Σύρος. 

Σαχίνη, Ε., Χρυσομαλλίδης, Χ., & Καραμπέκιος, Ν. (2017). Επενδύοντας στη γνώση με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη. Ανακοίνωση στο 2o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης, Σέρρες.

2016

Georgiadis, H., Papanoti, A., Paschou, M., Roubani, A., Chardouveli, D., Sachini, E., & Pelekanou, D. (2016). A self-improving service to repositories and aggregators for massively enriching their content. Paper presented at the 1st Workshop in Digital Humanities and Digital Curation (DHC) of the 10th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2016), Göttingen. Available at:http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15420

2014

Georgiadis, H., Banos, V., Stathopoulou, I., Stathopoulos, P., Houssos, N., & Sachini, E. (2014, July). Ensuring the quality and interoperability of open cultural digital content: System architecture and scalability. Paper presented at the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, Chania. Doi: 10.1109/IISA.2014.6878804

Houssos, N., Stathopoulos, P., Stathopoulou, I., Banos, V., Georgiadis, H., & Sachini, E. (2014, June). Interoperability specifications and an automatic validation tool as a key factor for the support of a repository ecosystem. Presentation at Open Repositories Conference, Helsinki. Available at: http://www.doria.fi/handle/10024/97548

Stathopoulou, I., Stathopoulos, P., Georgiadis, H., Houssos, N., Banos, V., & Sachini, E. (2014, September). An Open Cultural Digital Content Infrastructure. Paper presented at at the Digital Libraries 2014. Doi: https://ieeexplore.ieee.org/document/6970181/

2011

Stathopoulos, P., Houssos, N., Stathopoulou, O., Stavrou, G., & Soumplis, A. (2011, September). Enhancing OJS journals with advanced online reading and viewing capabilities. Paper presented at the PKP Scholarly Publishing Conference 2011. Retrieved from: https://conference.pkp.sfu.ca/index.php/pkp2011/pkp2011/paper/view/319.

2009

Sachini, E., Tsoukala, V., Houssos, N., Stathopoulou, I. O., Paschou, C. E., & Paraskevopoulou, A. (2009, June). Open Access in the Humanities: a case study of developing three open-access electronic journals in Greece. Paper presented at the 13th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB 2009), Milan. Retrieved from: https://elpub.architexturez.net/doc/oai-elpub-id-150-elpub2009.