OPERAS-D

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής για την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Το OPERAS-D καταγράφει τις τρέχουσες πρακτικές επιστημονικής δημοσίευσης και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων που διαχειρίζονται οι εταίροι του έργου, βάσει των οποίων αναπτύσσει προτάσεις για τον συντονισμό των υπάρχουσων δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ερευνητών στις ΑΚΕ.

Παράλληλα, διευρύνεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και διαμορφώνονται βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα που θα διευκολύνουν τη μελλοντική διαμόρφωση πολιτικών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στις ΑΚΕ
 

URL
Διάρκεια
2017 έως 2018
Φορέας Χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020)
Θεματικό Πεδίο
Ερευνητικές Υποδομές
Ρόλος ΕΚΤ
Εταίρος. Στο πλαίσιο του Operas_D το ΕΚΤ έχει αναλάβει να συντάξει μελέτη βάσης για το οικοσύστημα των εκδόσεων στις ΑΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία βασίζονται οι προτάσεις του έργου αναφορικά με την μελλοντική ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών για τις ΑΚΕ. Επίσης, το ΕΚΤ θα διοργανώσει το τελικό συνέδριο του έργου.
Αποτέλεσμα
Στόχος του έργου είναι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και δυναμικών επιχειρησιακών μοντέλων, καθώς και η διαμόρφωση του οδικού χάρτη για τη μετάβαση σε ενιαίες ψηφιακές ερευνητικές υποδομές φιλοξενίας και ευρετηρίασης ηλεκτρονικών εκδόσεων.