Φορείς της κοινοπραξίας Web of Science

Ερευνητικοί Φορείς της ΓΓΕΤ

 • Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ε.Κ.Κ.Ε
 • Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / Ε.Ι.Π.
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" / Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε
 • Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας / Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
   

ΑΕΙ

 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πάντειο  Πανεπιστήμιο
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
   

ΤΕΙ

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • ΤΕΙ Καλαμάτας
 • ΤΕΙ Κρήτης
 • ΤΕΙ Χαλκίδας
 • ΤΕΙ Καβάλας