Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το ΕΚΤ οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες του. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό) αλλά και σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο "Συλλογές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης"  παρουσιάζονται:

  • Το περιεχόμενο των Συλλογών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Βάσεις δεδομένων, περιοδικά έντυπης και ηλεκτρονικής συλλογής, ηλεκτρονικά βιβλία, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, πηγές ανοιχτής πρόσβασης, αποθετήρια, ψηφιακές βιβλιοθήκες και επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο.
  • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης που παρέχει η βιβλιοθήκη στους χρήστες της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της, η διαδικασία αναζήτησης για εντοπισμό τεκμηρίων, η χρήση του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών, κ.ά.
  • Τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης και ανάκτησης επιστημονικών πληροφοριών  από  βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών, με παραδείγματα και εκπαιδευτικά σενάρια με πραγματικά ερωτήματα. Χρήση λογικών τελεστών (Boolean) για να γίνει συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης με σκοπό τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΚΤ: τ. 210 7273934 και e: isaran@ekt.gr.