Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού ΕΚΤ

06.03.2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για μια ακόμα χρονιά, για το 2018, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κατάφερε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για να ανανεώσει τις συνδρομές στα παρακάτω βιβλιοθηκονομικά εργαλεία για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του.
Η πρόσβαση στο σύνολο των πηγών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ είναι δυνατή μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης K. Θ. Δημαράς, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τη χρήση των υπολογιστών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου ή μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή: 8:30 - 20:00.

http://www.ekt.gr/el/library/databases

ISSN portal (ISSN International Centre)

H βάση δεδομένων ISSN portal αποτελεί απαραίτητο βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από πολλές βιβλιοθήκες, για τη διασταύρωση και τη συλλογή στοιχείων περιοδικών εκδόσεων και κατά την ανάπτυξη των καταλόγων τους.

Το δίκτυο ISSN έχει εκχωρήσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ISSN. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς από το δίκτυο ISSN. Περισσότερα από 60.000 έως 70.000 νέα ISSN αποδίδονται ανά έτος, αντανακλώντας έναν ισοδύναμο αριθμό αρχείων και αναγνωρισμένων δημοσιεύσεων. Σχεδόν 130.000 διορθώσεις και τροποποιήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, στη διαδικτυακή έκδοση, η οποία ενημερώνεται συνεχώς.

Τα δεδομένα που περιέχει η βάση ISSN αλληλοσυμπληρώνονται με τα δεδομένα της βάσης Ulrich's™ SerialsAnalysis System.

Ulrich's™ Serials Analysis System (ExLibris)

Αποτελεί απαραίτητο βιβλιοθηκονομικό εργαλείο, αφού, σε συνδυασμό με τη βάση ISSN Portal, χρησιμοποιείται από βιβλιοθήκες για τη διασταύρωση και τη συλλογή στοιχείων κατά την αξιολόγηση συλλογών περιοδικών Ε+Τ, καθώς επίσης από εκδότες και συγγραφείς. Είναι μια τρέχουσα πηγή πληροφόρησης για πάνω από 300.000 περιοδικές και μη εκδόσεις και 10.000 ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, σε περισσότερες από 900 θεματικές περιοχές. Κάθε εγγραφή της περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: στοιχεία επικοινωνίας εκδοτών, ISSN, κόστος συνδρομής, είδος σειράς, πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες παραγγελίας πλήρων κειμένων, μορφές διαθεσιμότητας , κάλυψη και ευρετηρίαση, κάλυψη από βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου κ.α.

RDA Toolkit (American Library Association)

Είναι μια online ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης, που δίνει πρόσβαση στους χρήστες-βιβλιοθηκονόμους σε μια συλλογή από κείμενα και πηγές σχετικά με την καταλογογράφηση, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου RDA. Επίσης, παρέχονται οδηγίες RDA στα αγγλικά, γαλλικά, φινλανδικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά, με δυνατότητα αναζήτησης, mappings του RDA σε διάφορα σχήματα, συμπεριλαμβανομένου του MARC 21, το πλήρες κείμενο των AACR2, πολιτικές από διάφορες εθνικές βιβλιοθήκες, όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η Βρετανική Βιβλιοθήκη και η Deutsche Nationalbibliothek, βέλτιστες πρακτικές του Συλλόγου Μουσικής Βιβλιοθήκης (MLA BP), παραδείγματα καταλογογράφησης RDA κ.ά.

WebDewey (OCLC)

Το WebDewey είναι ο ευκολότερος τρόπος χρήσης του συστήματος Dewey Decimal Classification® (DDC). Περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης και διαθέτει: τακτικές ενημερώσεις (νέες εξελίξεις, νέοι built numbers και πρόσθετοι ηλεκτρονικοί όροι ευρετηρίου), μέσα από μια εύκολη στην πλοήγηση και απλή διεπαφή χρήστη. Το σύστημα DDC είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για την οργάνωση συλλογών βιβλιοθηκών στον κόσμο. Το DDC ενημερώνεται συνεχώς για να επιτρέψει την καλύτερη αναζήτηση σε οποιοδήποτε θέμα σε πολλές γλώσσες.

Classification Web (Library of Congress)

Προσφέρει πρόσβαση στην πιο ενημερωμένη έκδοση της βάσης δεδομένων LCC. Προσφέρονται δυνατότητες browse screens, απλή και σύνθετη αναζήτηση με τελεστές boolean, αναζήτηση και εντοπισμός συσχετισμών μεταξύ subject headings και classification numbers. Για την πρόσβαση απαιτούνται κωδικοί χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο helpdesk της Βιβλιοθήκης.