Εκδήλωση "Συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στον Ορίζοντα 2020 - Αριστεία στην Επιστήμη: FET & MCSA"

Πότε και πού;

15.03.2016
Αθήνα

Contact

Ηρακλής Αγιοβλασίτης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Σημείο Επαφής Ορίζοντας 2020)
210 7273921
agiovlasitis@ekt.gr
Μαρία Σαμαρά (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Σημείο Επαφής Ορίζοντας 2020)
210 7273904
samara@ekt.gr

Διοργάνωση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Enterprise Europe Network-Hellas
Ευρωπαϊκή Επιτροπή