Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-17)