Νέα εφαρμογή ΑΒΕΚΤ advancedSearch από το ΕΚΤ για την ενίσχυση εργασιών καταλογογράφησης

Η εφαρμογή παρέχει online αναζήτηση εγγραφών σε καταλόγους βιβλιοθηκών και διατίθεται χωρίς κόστος σε κάθε ενδιαφερόμενο
16.10.2014

Μία νέα εφαρμογή, με το όνομα ΑΒΕΚΤ advancedSearch, για την ενίσχυση των εργασιών καταλογογράφησης και την αξιοποίηση online καταλόγων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέπτυξε και διαθέτει χωρίς κόστος το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). H εφαρμογή απευθύνεται σε βιβλιοθήκες και άλλους φορείς που εκτελούν εργασίες καταλογογράφησης, όπως αρχεία, μουσεία, συλλόγους, σε βιβλιοθηκονόμους, εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες, φοιτητές, αλλά και σε ιδιώτες που επιθυμούν να αναζητούν ταυτόχρονα σε καταλόγους βιβλιοθηκών μέσα από ένα desktop περιβάλλον.

Με τη χρήση της εφαρμογής αυτής επιτυγχάνεται η αξιοποίηση εγγραφών που έχουν συγκροτηθεί από βιβλιοθήκες, και αποφεύγεται η επανάληψη της καταλογογράφησης, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα εργασία. Η εφαρμογή επιτρέπει τον εντοπισμό και αποθήκευση έτοιμων βιβλιογραφικών εγγραφών, καθώς μπορεί να πραγματοποιεί ταυτόχρονη online αναζήτηση σε 26 επιλεγμένους καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέσουν και άλλες.  

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν, με διάφορα κριτήρια, έτοιμες εγγραφές για τεκμήρια που χρειάζεται να καταλογογραφήσουν. Αφού εντοπίσουν την επιθυμητή εγγραφή μπορούν να την αποθηκεύσουν και να την εισάγουν στο σύστημα καταλογογράφησης που διαθέτουν.  

Ειδικότερα, για όσους εκτελούν εργασίες καταλογογράφησης σε UNIMARC ή MARC21 και ενδιαφέρονται άμεσα και γρήγορα να εντοπίσουν αν υπάρχουν έτοιμες βιβλιογραφικές εγγραφές για τα τεκμήρια που χρειάζεται να καταλογογραφήσουν, η εφαρμογή ABEKT advancedSearch προσφέρει τις δυνατότητες:

  • ταυτόχρονης αναζήτησης βιβλιογραφικών εγγραφών σε 26 επιλεγμένους καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  • προσθήκης στην εφαρμογή επιπλέον καταλόγων βιβλιοθηκών που επιθυμεί ο χρήστης και οι οποίοι διατίθενται μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 Server

  • άμεσου εντοπισμού των επιθυμητών εγγραφών με τη χρήση παραμετροποιήσιμων κριτηρίων και φίλτρων στην αναζήτηση

  • αποθήκευσης των εγγραφών στον υπολογιστή του χρήστη σε διάταξη UNIMARC ή MARC21

  • εύκολης εισαγωγής των εγγραφών στο σύστημα καταλογογράφησης του χρήστη,  εφόσον είναι συμβατό με UNIMARC ή MARC21

  • συγχώνευσης διαφορετικών εγγραφών που ανακτήθηκαν μέσω της αναζήτησης, τα οποία αναφέρονται στο ίδιο τεκμήριο (σε πιλοτική λειτουργία).

Το advancedSearch ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών του συστήματος ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομη εφαρμογή από φορείς που δεν διαθέτουν το ΑΒΕΚΤ (www.abekt.gr).  

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ advancedSearch είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος και κατόπιν εγγραφής,  στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/node/108. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή advancedSearch, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ, μέσω e-mail, στη διεύθυνση abekt@ekt.gr και θέμα [advancedSearch].  

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ διαθέτει από το 2004 το περιβάλλον "η Αργώ" (http://argo.ekt.gr) για την ανοικτή πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης. Πρόκειται για ένα αντίστοιχο web περιβάλλον, για την αναζήτηση βιβλιογραφικών εγγραφών σε καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Κατάλογοι βιβλιοθηκών στο ABEKT advancedSearch  

Στην εφαρμογή ABEKT advancedSearch περιλαμβάνονται προεγκατεστημένοι 26 κατάλογοι βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

  • Συλλογικοί Κατάλογοι: Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών-ΕΠΕΑΕΚ,

  • Εθνικές Βιβλιοθήκες: Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (ΗΠΑ)

  • Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς, Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης,

  • Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου,      Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Παπαχαραλαμπειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης", Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου.    

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο   
ΑΒΕΚΤ advancedSearch 
http://www.abekt.gr/node/108    

ΑΒΕΚΤ 
http://www.abekt.gr    

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας & καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα. 

Επικοινωνία για δημοσιογράφους 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.gr 
http://www.ekt.gr | http://web.ekt.gr