Ευρωπαϊκή διάκριση για την ελληνική εταιρεία Crypteia Networks και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

26.09.2014

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας Crypteia Networks, start-up που εξειδικεύεται σε Συστήματα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Απειλών σε πραγματικό χρόνο (Threat Intelligence Platform, MOREAL), και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διακρίθηκε ως καλή πρακτική επιχειρηματικής υποστήριξης, διεκδικώντας ένα από τα φετινά Βραβεία του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η Crypteia Networks ήταν μια από τις τρεις φιναλίστ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην κατηγορία "Νέα Επιτυχία" (New Success) των φετινών βραβείων του δικτύου, τα οποία απονέμονται σε επιτυχημένες επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network.  

H Crypteia Networks (www.crypteianetworks.com) έχει αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα αναγνώρισης και εντοπισμού κυβερνοεπιθέσεων, που επιτρέπει στους πελάτες της να βελτιστοποιήσουν τις γραμμές άμυνάς τους και να εντοπίσουν τις κυβερνοαπειλές στις οποίες είναι εκτεθειμένοι. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Crypteia Networks κατάφερε να επιδείξει πάνω από 120 υλοποιήσεις σε Ευρώπη και Αμερική καθώς και να προωθήσει προς κατοχύρωση δύο πατέντες στην Αμερική (US Patent & Trademark Office).  

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr), υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας και παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε αποτελεσματικά την Crypteia Networks στην αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και από ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, άνοιξε νέες αγορές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network, ενώ υποστήριξε την επιχείρηση στην κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την καινοτομία.  

"Η υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία έχει ήδη περισσότερους από 120 πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό" δήλωσε ο Ιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος της Crypteia Networks, κ. Γιάννης Γκιόκας.  "Επιπλέον, έχει υποβάλει δύο αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης η οποία μας γεμίζει ικανοποίηση για να συνεχίσουμε την δυναμική πορεία μας στο μέλλον". Η επιτυχία της Crypteia Networks αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά της αποτελέσματα και στους νέους πελάτες της από διεθνείς αγορές (ΗΠΑ, Ασία).   

"Το ΕΚΤ συνεισφέρει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, μέσω της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network-Hellas, της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας" δήλωσε από την πλευρά της η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη.  

Τα Βραβεία του Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu)  απονεμήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Συνολικά, απονεμήθηκαν 3 Βραβεία: Στην κατηγορία "Νέες Αγορές" (New Markets) το βραβείο απονεμήθηκε στη βρετανική εταιρεία Rokos Design και στην τσέχικη εταιρεία παραγωγής γυαλιού Sklarna Novosad & Sun Harrachov, των οποίων η συνεργασία με την υποστήριξη του δικτύου, οδήγησε σε μια νέα τεχνολογία και χαμηλότερα κόστη παραγωγής. Στην κατηγορία "Νέα Επιτυχία" (New Success) το βραβείο απονεμήθηκε στην ουγγρική εταιρεία Αteknea Solutions Hungary LLC και στην ισπανική Virtual Solutions, οι οποίες συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού tablet υπολογιστή για άτομα με οπτική εξασθένηση της όρασης.

Στην κατηγορία "Νέοι Ορίζοντες" (New Horizons) το βραβείο, το οποίο αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται αξιοποιώντας εκδηλώσεις και αποστολές του Enterprise Europe Network, απονεμήθηκε στη γερμανική εταιρεία TMTM και την ελληνική εταιρεία Campervan Rental Service, με τη διαμεσολάβηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ (φορείς-εταίροι του Enterprise Europe Network-Hellas). H συμμετοχή της TMTM στην εκδήλωση Mission for Growth στην Αθήνα το 2013 οδήγησε σε τρεις συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού και για να αναλάβει η γερμανική εταιρεία το μάρκετινγκ των υπηρεσιών της ελληνικής εταιρείας στην Πελοπόννησο.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία της Crypteia Νetworks με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://een.ec.europa.eu/success-stories/building-secure-digital-future, καθώς και στο βίντεοhttps://www.youtube.com/watch?v=A-5OMNuKli8&feature=youtu.be.

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας & καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Το ΕΚΤ, συντονιστής του ελληνικού δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, παρέχει υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Σχετικά με τo Enterprise Europe Network    
Το Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 και περιλαμβάνει πλέον 600 τοπικούς οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική. Υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr) αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

Σχετικά με την Crypteia Networks 
Η Crypteia Networks (www.crypteianetworks.com) προσφέρει την καινοτόμο πλατφόρμα MOREAL, που αναγνωρίζει απειλές κυβερνο-επιθέσεων κατά τη γέννεσή τους και αστοχίες στην προστασία των εταιρειών που υποστηρίζει. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή οπτικοποιεί τις απειλές και προτείνει τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Αξιοποιώντας μια τεχνολογικά προηγμένη λύση, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας στο περιβάλλον τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία των πληροφοριών που ήδη παράγουν και συλλέγουν χωρίς να επιφέρουν κάποια αλλαγή στην υποδομή τους. Η Crypteia Networks εδρεύει στην Αθήνα, με γραφεία στη Βοστώνη των ΗΠΑ.    

Επικοινωνία για δημοσιογράφους 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.grhttp://www.ekt.gr | http://web.ekt.gr