Δελτία Τύπου

2013
04
ΜΑΡ
2013
Κύκλος Ομιλιών "Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
21
ΦΕΒ
2013
Διεθνής εκδήλωση για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στην Ελλάδα
Ημερίδα και B2B Networking Event στις 11-12 Μαρτίου 2013, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani
30
ΙΑΝ
2013
Nέο διαδικτυακό περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Ανοικτή πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε επιστημονικά άρθρα, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων

Pages