Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

14.04.2004

Το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας προκηρύσσει, για δέκατη τέταρτη φορά φέτος, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στη μνήμη των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ, κ.κ. Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, που δολοφονήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, στο Ηράκλειο, ενώ επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό λειτούργημα.

Το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας απονέμεται σε μέλη ΔΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο, καθώς και σε όσους είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται αφορούν τις Θετικές επιστήμες, τις Επιστήμες του ανθρώπου, τις τέχνες και τις Βιοϊατρικές επιστήμες.

Οι υποψήφιοι προτείνονται από πρόσωπα που έχουν γνώση του διδακτικού τους έργου (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, κ.λπ.), με την υποβολή ενυπόγραφων τεκμηριωμένων αιτήσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από Επιτροπή Ακαδημαϊκών Δασκάλων, με βάση τόσο την ικανότητα των υποψηφίων για κατανοητή και ενδιαφέρουσα διδασκαλία όσο και τις δραστηριότητές τους που εμπνέουν και καθοδηγούν τους φοιτητές στην έρευνα. Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές προτάσεις έως τις 31 Μαΐου 2004, στη Γραμματεία Βραβείου Ξανθοπούλου - Πνευματικού, στην Πάτρα.

Πληροφορίες:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Τηλ.: 2810 391565 (Ηράκλειο), 28310 25146 (Ρέθυμνο), 2610 965300 (Πάτρα)
Fax: 2610 990987 (Πάτρα)