Συγκλίνει το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδος με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση

27.06.2003

Το διπλασιασμό των Ελλήνων χρηστών του Ιντερνετ και τη τάση σύγκλισης του ψηφιακού χάσματος της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων καταγράφει η ετήσια εθνική έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το 2002. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περίπου το 1/5 των Ελλήνων χρησιμοποιούσαν Internet το 2002, ποσοστό αυξημένο κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ εξαιρετικά ισχυρή εμφανίζεται και η δυναμική για την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση Internet σε επίπεδο νοικοκυριού. Σημαντικότερο ακόμα είναι το γεγονός ότι η ανοδική πορεία στη χρήση Η/Υ και Internet καταγράφεται σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες τις χώρας, αλλά και τις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Εξάλλου, η χρήση των νέων τεχνολογιών εμφανίζει αύξηση στο σπίτι, στην εργασία και στο σχολείο, ενώ καταγράφεται και άνοδος του αριθμού των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Έλληνες χρήστες. 

Συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Έλληνες κάνει χρήση H/Y, ένας στους πέντε χρήση Ιντερνετ, ενώ επτά στους δέκα χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Το ποσοστό των χρηστών του Ιντερνετ αυξήθηκε το 2002 στο 19,3% του πληθυσμού, έναντι 9% για το προηγούμενο έτος, ενώ το ποσοστό των χρηστών Η/Υ που κάνουν χρήση και Ιντερνετ ανήλθε στο 67%, έναντι 50% το 2001. Σε επίπεδο νοικοκυριών, το 2002 ένα στα τρία νοικοκυριά κατείχε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο στα δεκαπέντε σύνδεση Ιντερνετ. 
Τη μεγαλύτερη χρήση Η/Υ και Ιντερνετ από κάθε άλλη κατηγορία του πληθυσμού κάνει η ηλικιακή κατηγορία 15-24. Έξι στους 10 νέους της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούσε Η/Υ το 2002 και πέντε στους ένδεκα χρησιμοποιούσε Ιντερνετ. Σημειώνεται ότι για τους φοιτητές τα αντίστοιχα ποσοστά είναι οκτώ στους δέκα και έξι στους ένδεκα. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι στατιστικές για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες: δύο στα δεκατρία παιδιά ηλικίας 5-9 ετών χρησιμοποιούν Η/Υ, ενώ πέντε στα ένδεκα παιδιά 10-14 ετών χρησιμοποιούν Η/Υ και τέσσερα στα ένδεκα Ιντερνετ.

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, το ποσοστό των χρηστών του Ιντερνετ είναι διπλάσιο ανάμεσα στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με εκείνους της δευτεροβάθμιας, μολονότι η αύξηση της χρήσης Ιντερνετ οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση του ποσοστού των δευτέρων μεταξύ των χρηστών. Συγκεκριμένα, ως προς το μορφωτικό επίπεδο, η αναλογία για τους χρήστες του Ιντερνετ διαμορφώνεται σε δύο στους δέκα για τα άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε τέσσερις στους δέκα για την τριτοβάθμια. 
Μείωση του ψηφιακού χάσματος καταγράφει η έρευνα στην περίπτωση των ποσοστών των χρηστών Η/Υ και Ιντερνετ αφενός μεταξύ των εργαζομένων σε μικρές και σε μεγάλες επιχειρήσεις και αφετέρου μεταξύ των κατοίκων ημιαστικών-αγροτικών περιοχών και αστικών περιοχών. Αντίθετα, σταθερό φαίνεται να παραμένει το ψηφιακό χάσμα σε επίπεδο φύλων, καθώς ενώ τρεις στους δώδεκα άντρες χρησιμοποιούν Ιντερνετ, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι δύο στις δεκατέσσερις. 

Κυριότερος λόγος χρήσης Η/Υ που δηλώνουν οι Έλληνες είναι η διασκέδαση, η ψυχαγωγία και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με δεύτερο λόγο την εργασία και τρίτο λόγο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Καθημερινή χρήση Η/Υ δηλώνει ότι κάνει ένας στους δύο Έλληνες, με το μέσο όρο των ωρών χρήσης την εβδομάδα να διαμορφώνεται στις 14,2 ώρες. Από τους Έλληνες χρήστες του Ιντερνετ, τρεις στους δέκα κάνουν καθημερινή χρήση, ενώ ο μέσος όρος χρήσης την εβδομάδα στο σύνολο των χρηστών ανέρχεται στις 6,3 ώρες. 
Τέλος, από τους Έλληνες που δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, οι έξι στους δέκα δηλώνουν ως κύριο λόγο ότι δεν το χρειάζονται ή δεν τους ενδιαφέρει, ενώ τρεις στους δέκα απαντούν ότι δεν ασχολήθηκαν ποτέ με Η/Υ. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας δεν φαίνεται να είναι το κόστος ή η τεχνοφοβία, αλλά κυρίως η άγνοια ή η έλλειψη εκείνων των εφαρμογών που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το πλατύ κοινό. Από τους Έλληνες που χρησιμοποιούν Η/Υ αλλά όχι Ιντερνετ, οι τρεις στους δέκα αναφέρουν ως κύριο λόγο την έλλειψη σύνδεσης, ενώ πέντε στους δέκα ότι δεν το χρειάζονται ή ότι δεν τους ενδιαφέρει. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές εμφανίζονται πάντως και οι προοπτικές για το μέλλον. Από τα νοικοκυριά που δεν κατέχουν σήμερα Η/Υ, ένα στα δώδεκα δηλώνει πρόθεση να αποκτήσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ενώ στην περίπτωση της σύνδεσης Ιντερνετ, το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένα στα δέκα άτομα.
Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας πραγματοποιήθηκε το 2002 για δεύτερη συνεχή χρονιά στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας, με στόχο την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τη χρήση του Η/Υ, του Ιντερνετ και της κινητής τηλεφωνίας, αλλά και η παρακολούθηση του 'ψηφιακού χάσματος' μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων της χώρας και σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2464 νοικοκυριά, για τα οποία απογράφηκαν συνολικά 8030 άτομα (οι 2264 ερωτώμενοι της έρευνας έδωσαν σε ξεχωριστό έντυπο πληροφορίες για καθένα από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού τους). Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν το διάστημα 30 Ιουλίου -27 Σεπτεμβρίου 2002, με διακοπή την περίοδο 5-25 Αυγούστου. 

Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και 
την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002
 


Μάθετε Περισσότερα