Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για τη χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας

Τα αποτελέσματα της σημαντικότερης μέχρι σήμερα πανελλαδικής έρευνας για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας παρουσιάστηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) στο πλαίσιο του e-business forum(μηχανισμός διαβούλευσης για την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας που έχει συστήσει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας' ).

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία VPRC, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) , που είχε την ευθύνη σχεδιασμού και ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών διείσδυσης και χρήσης των τεχνολογιών αυτών στην Ελλάδα, προκειμένου να προωθηθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Ακης Τσοχατζόπουλος αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, σε πρόσφατη εκδήλωση του e-business forum, επεσήμανε ότι η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση και στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας συνδυάζεται με τη συστηματική προσπάθεια για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δήλωσε δε χαρακτηριστικά: 'Οπως προκύπτει από την έρευνα του e-business forum, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος, το επίπεδο εκπαίδευσης και τη γεωγραφική κατανομή. Αυτές τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη χρήση του Διαδικτύου καλούμαστε να ανατρέψουμε με τις δράσεις που προβλέπονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ'.

Η έρευνα βασίστηκε στο μεγαλύτερο σε μέγεθος δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα (6.095 άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών). Επιπλέον, η δειγματοληψία ήταν πολυσταδιακή στρωματοποιημένη και αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού της χώρας , ενώ αποτελεί την πληρέστερη σε αντιπροσωπευτική κάλυψη όλων των γεωγραφικών περιφερειών της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων του Ιονίου και του Αιγαίου. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν το διάστημα 24/05/01 - 03/09/01. 

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα ακόλουθα:

1. Ενας στους δύο Ελληνες σήμερα κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου , ένας στους πέντε κάνει χρήση προσωπικού Η/Υ και ένας στους δέκα χρήση Internet.

2. Το ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου ξεπέρασε για πρώτη φορά το 10% του πληθυσμού (άνω των 15 ετών) στο 1ο εξάμηνο του 2001, ενώ αναμένεται να υπερβεί το 12% στο τέλος του έτους (2001). Πρέπει να σημειωθεί ότι έγκυροι διεθνείς εξειδικευμένοι οίκοι προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα φτάσει στο επίπεδο αυτό το 2004.

3. Στη διάρκεια ενός εξαμήνου η χώρα μας κέρδισε 3 ποσοστιαίες μονάδες στην χρήση του Internet. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των χρηστών που για το τρέχον έτος (2001) αναμένεται να υπερβεί το 60% έναντι 33% κατά το προηγούμενο έτος.

4. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η διείσδυση των τεχνολογιών αυτών εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στις ηλικίες 15-24 ετών (ένας στους δύο νέους χρησιμοποιεί προσωπικό Η/Υ και ένας στους τέσσερις χρησιμοποιεί Internet σήμερα). Ταυτόχρονα εντοπίζεται ισχυρή προδιάθεση τόσο για αγορά προσωπικού Η/Υ όσο και για διασύνδεση με το Internet στο άμεσο προσεχές διάστημα. Η τάση αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική δυναμική.

5. Παρά την σημαντική πρόοδο που επιτελείται, η Eλλάδα βρίσκεται ακόμη σημαντικά πίσω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet. Αντιθέτως ικανοποιητική είναι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου προσεγγίζεται ο Ευρωπαικός μέσος όρος.

6. Εάν διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί αύξησης, τότε το 2004 αναμένεται ο ρυθμός διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα να φτάσει το 50%, έναντι 66% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξέλιξη που οδηγεί σε σύγκλιση στον τομέα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν προωθηθεί όπως αναμένεται κατά το διάστημα αυτό και η τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας (χρήση Ιnternet μέσω κινητού), τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη εναρμόνιση των σχετικών ποσοστών.

7. Διαπιστώνονται μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας καθώς και ενδο-περιφερειακές ανισότητες στη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet.

8. Σημαντική είναι και η υστέρηση που εμφανίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-5 άτομα) σε σχέση με τις μεγαλύτερες.

9. Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για τη χρήση προσωπικού Η/Υ και του Ιnternet (ένας στους δύο Έλληνες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης χρησιμοποιεί Η/Υ, ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε όσους έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση είναι ένας στους πενήντα).

10. Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ατόμων με κατώτερη εκπαίδευσ η (37%), εκ των οποίων το 86% ανήκει στην ηλιακή κατηγορία άνω των 45 ετών, δείχνει ότι υπάρχει ένας δομικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή, του Internet στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα τονίζεται η αναγκαιότητα της βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

11. Γενικότερα, κρίσιμοι χώροι δράσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι ο χώρος της εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας αξιοποιούνται στην πρώτη έκθεση του e-business forum για τη χρήση του Διαδικτύου και την πολιτική για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα . Από την έκθεση προκύπτει πως η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ νωρίτερα απ΄ ότι προηγούμενες εκτιμήσεις προσδιόριζαν. Η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσεται και τα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία - και γενικότερα το Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας που αγγίζει όλους τους τομείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα - τεκμηριώνουν σύμφωνα με την έκθεση τη νέα αισιόδοξη εκτίμηση.