Ημερίδες του ΙΕΛ για τη γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την ευρωπαϊκή τεχνολογία ανθρωπίνου λόγου

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, συμμετέχοντας στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001, διοργανώνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2001 στις εγκαταστάσεις του (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου) δύο ενδιαφέρουσες ημερίδες με τις οποίες φιλοδοξεί να δώσει το στίγμα της παρουσίας των Νέων Τεχνολογιών στον χώρο του ανθρωπίνου λόγου. 

Η πρώτη ημερίδα με θέμα 'Γλωσσική Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας' , η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ, έχει ως στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε θέματα σύγχρονων μεθόδων γλωσσικής εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικότερα, στην ημερίδα (09:00 έως 16:00) θα επιχειρηθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον ελληνικό χώρο, σε επίπεδο εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Eρευνητές, Kαθηγητές και Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις με θέματα: 

  • 'Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία: παραδείγματα εφαρμογών',

  • 'Ελεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού', 

  • 'Mythe - Πολυγλωσσική πλατφόρμα για την ταυτόχρονη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας', 

  • 'Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο: Παιδαγωγικοί στόχοι και εκπαιδευτικό λογισμικό'. 

Στο πλαίσιο του έργου EUROMAP - Γλωσσική Τεχνολογία (με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εντάσσεται η ημερίδα 'Ευρωπαϊκή Τεχνολογία Ανθρωπίνου Λόγου: Δράσεις και Προοπτικές' (16:00 - 19:00), η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συμμετέχουν ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικοί σε θέματα που αφορούν τόσο τις πολιτικές δράσης για την προώθηση της γλωσσικής τεχνολογίας όσο και τις πρακτικές μεταφοράς της τεχνολογίας στην παραγωγή, με στόχο τις υπηρεσίες τελικού χρήστη.

Η συνάντηση φιλοδοξεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τις Νέες Τεχνολογίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και τις προοπτικές, του δυναμικού αυτού τομέα με τους 10.000 ερευνητές και τις 1.000 μονάδες έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις: 

  • 'Euromap - Γλωσσική Τεχνολογία - Το Ελληνικό Εστιακό Σημείο', 

  • 'Γλωσσική τεχνολογία: Δράσεις & Οράματα',

  •  'VoiceWeb: Χτίζοντας το φωνητικό Internet - B2C και Β2Β φωνητικές εφαρμογές'. 

Το διπλό γεγονός του ΙΕΛ, το οποίο θα πλαισιωθεί από επίδειξη λογισμικού γλωσσικής τεχνολογίας, θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Παν/μίου Αθηνών, ο Πρύτανης του ΕΜΠ και ο Πρύτανης του Παν/μίου Κρήτης. 

Πληροφορίες  
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 
Τηλ.: 01 6875300, Fax: 01 6854270 
e-mail: www@ilsp.gr