Τα συμπεράσματα του 2ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΑΠΕ

12.06.2001

Ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα και τα 'βασικά σημεία διακήρυξης' του 2ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΑΠΕ με θέμα 'Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς' που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Αθήνα. 

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια προωθούνται βαθμιαία μέτρα και απόψεις που ανατρέπουν το πλαίσιο πολιτικής που θεσπίστηκε το 1994 για τις ΑΠΕ, καθώς υπό το πρόσχημα της απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, το ύψος και η σταθερότητα των τιμών αμφισβητείται, η απορρόφηση της παραγωγής συναρτάται με άγνωστους ακόμη μηχανισμούς και το ύψος της χρηματοδότησης τίθεται υπό διαπραγμάτευση. 

Όπως επισημαίνεται στα βασικά σημεία της διακήρυξης αρχών του Συνεδρίου, επιβάλλεται, μεταξύ άλλων:

  • η επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης με τη θέσπιση ανέγκλητης ποσόστωσης για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού στο ύψος του 14,5% μέχρι το 2010 (20% μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) και το διπλασιασμό (μέχρι το 2010) της παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ.

  • η άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων υπουργείων έτσι ώστε να εξασφαλιστούν: (α) η έναρξη και έγκαιρη πραγματοποίηση των τεχνικών έργων (δίκτυα, κλπ) που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, (β) ο διοικητικός συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών με προσδιορισμό τελεσίδικων χρονικών περιθωρίων, (γ) η έγκαιρη προώθηση των απαραίτητων ρυθμίσεων για την άρση των εμποδίων που αναστέλλουν την ανάπτυξη ή την ομαλή εξέλιξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ (γεωθερμία, βιοκαύσιμα, φωτοβολταϊκά, κλπ) καθώς και εκείνων που μπορούν να τις προωθήσουν ριζοσπαστικά δημιουργώντας νέες ευκαιρίες (ΓΟΚ, Ολυμπιακοί Αγώνες, κλπ)

  • η γενναία υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα  Ερευνητικά Κέντρα και τις Επιχειρήσεις

  • η ανάληψη μεγάλης και μακροπρόθεσμης προσπάθειας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης συνολικά και των ειδικών ομάδων πολιτών, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι τοπικές κοινωνίες κλπ.

  • η ρητή δέσμευση της πολιτείας : (α) ότι το θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 1994, όπως αυτό θα εμπλουτισθεί με τις ως άνω παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να τροποποιηθεί μέχρι το 2010 και (β) ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποφασιστεί εφόσον έχει ήδη δημιουργηθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα, θα εξαγγελθεί εγκαίρως και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Πληροφορίες
ΕΜΠ - Διατμηματική Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών  
κα. Β. Θανοπούλου, 
τηλ.: 01 7721098, 
fax: 01 7721738,
e-mail: renes@central.ntua.gr