Πρόσβαση σε χρήσιμα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία μέσω της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ

Πέντε σημαντικά βιβλιοθηκονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στον χώρο της Βιβλιοθήκης στο ΕΙΕ (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή μέσω free WiFi από φορητό υπολογιστή).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανανέωσε τις συνδρομές του και παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα από τα πιο χρήσιμα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, μέσω της Βιβλιοθήκης Επιστήμης Τεχνολογίας και Πολιτισμού. Η πρόσβαση στο σύνολο των πηγών που διαθέτει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ είναι εφικτή μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης K. Θ. Δημαράς, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48), με τη χρήση των υπολογιστών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου ή μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή.

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν να αξιοποιήσουν πέντε διαφορετικά εργαλεία: τη βάση δεδομένων ISSN portal (ISSN International Centre), το βιβλιοθηκονομικό εργαλείο Ulrich's™ Serials Analysis System (ExLibris), την online μηχανή αναζήτησης RDA Toolkit (American Library Association), το σύστημα οργάνωσης συλλογών βιβλιοθηκών WebDewey (OCLC) και τη βάση δεδομένων Classification Web (Library of Congress).

H βάση δεδομένων ISSN portal (ISSN International Centre) αποτελεί απαραίτητο βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από πολλές βιβλιοθήκες, για τη διασταύρωση και τη συλλογή στοιχείων περιοδικών εκδόσεων και κατά την ανάπτυξη των καταλόγων τους. Το δίκτυο ISSN έχει εκχωρήσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ISSN. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς από το δίκτυο ISSN. Περισσότερα από 60.000 έως 70.000 νέα ISSN αποδίδονται ανά έτος, αντανακλώντας έναν ισοδύναμο αριθμό αρχείων και αναγνωρισμένων δημοσιεύσεων. Σχεδόν 130.000 διορθώσεις και τροποποιήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη διαδικτυακή έκδοση, η οποία ενημερώνεται συνεχώς. Τα δεδομένα που περιέχει η βάση ISSN αλληλοσυμπληρώνονται με τα δεδομένα της βάσης Ulrich's™ SerialsAnalysis System.

Το βιβλιοθηκονομικό εργαλείο Ulrich's™ Serials Analysis System (ExLibris) σε συνδυασμό με τη βάση ISSN Portal, χρησιμοποιείται από βιβλιοθήκες για τη διασταύρωση και τη συλλογή στοιχείων κατά την αξιολόγηση συλλογών περιοδικών Ε+Τ, καθώς επίσης από εκδότες και συγγραφείς. Είναι μια τρέχουσα πηγή πληροφόρησης για πάνω από 300.000 περιοδικές και μη εκδόσεις και 10.000 ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, σε περισσότερες από 900 θεματικές περιοχές. Κάθε εγγραφή της περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: στοιχεία επικοινωνίας εκδοτών, ISSN, κόστος συνδρομής, είδος σειράς, πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες παραγγελίας πλήρων κειμένων, μορφές διαθεσιμότητας, κάλυψη και ευρετηρίαση, κάλυψη από βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου κ.ά.

Το RDA Toolkit (American Library Association) είναι μια online ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης, που δίνει πρόσβαση στους χρήστες-βιβλιοθηκονόμους σε μια συλλογή από κείμενα και πηγές σχετικά με την καταλογογράφηση, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου RDA. Επίσης, παρέχονται οδηγίες RDA στα αγγλικά, γαλλικά, φινλανδικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά, με δυνατότητα αναζήτησης, mappings του RDA σε διάφορα σχήματα, συμπεριλαμβανομένου του MARC 21, το πλήρες κείμενο των AACR2, πολιτικές από διάφορες εθνικές βιβλιοθήκες, όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η Βρετανική Βιβλιοθήκη και η Deutsche Nationalbibliothek, βέλτιστες πρακτικές του Συλλόγου Μουσικής Βιβλιοθήκης (MLA BP), παραδείγματα καταλογογράφησης RDA κ.ά.

Το WebDewey (OCLC) είναι ο ευκολότερος τρόπος χρήσης του συστήματος Dewey Decimal Classification® (DDC). Περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης και διαθέτει: τακτικές ενημερώσεις (νέες εξελίξεις, νέοι built numbers και πρόσθετοι ηλεκτρονικοί όροι ευρετηρίου), μέσα από μια εύκολη στην πλοήγηση και απλή διεπαφή χρήστη. Το σύστημα DDC είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για την οργάνωση συλλογών βιβλιοθηκών στον κόσμο. Το DDC ενημερώνεται συνεχώς για να επιτρέψει την καλύτερη αναζήτηση σε οποιοδήποτε θέμα σε πολλές γλώσσες.

Τέλος το εργαλείο Classification Web (Library of Congress) προσφέρει πρόσβαση στην πιο ενημερωμένη έκδοση της βάσης δεδομένων LCC. Προσφέρονται δυνατότητες browse screens, απλή και σύνθετη αναζήτηση με τελεστές boolean, αναζήτηση και εντοπισμός συσχετισμών μεταξύ subject headings και classification numbers. Για την πρόσβαση στο εργαλείο απαιτούνται κωδικοί χρήσης, για αυτό τον λόγο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο helpdesk της Βιβλιοθήκης.

Εκτός των παραπάνω βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, το ΕΚΤ διαθέτει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης,Τεχνολογίας και Πολιτισμού, βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν και απομακρυσμένα, μέσω Διαδικτύου, όπως επίσης και ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών (περιοδικά, βιβλία & λεξικά, επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο) σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Επίσης, απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά και πηγές στο Διαδίκτυο, καθώς και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για παραγγελία διεθνούς βιβλιογραφίας, citation index & βιβλιομετρικών δεικτών και πλήρων κειμένων.

Ειδικότερα, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει συνολικά 77 βάσεις δεδομένων (54 διεθνείς και 23 ελληνικές) σε όλα τα βασικά γνωστικά επιστημονικά πεδία. Σε αυτές, περιλαμβάνονται βάσεις πλήρους κειμένου, αλλά και βιβλιογραφικές, όπως επίσης και πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο. Για τη διευκόλυνσή των χρηστών οι βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και φέρουν τη σχετική ένδειξη με την κόκκινη κλειδαριά, αν πρόκειται για συνδρομητικές και με μπλε κλειδαριά αν είναι ανοικτής πρόσβασης.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ είναι ανοιχτή για κοινό από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή (από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 08:00 μ.μ), και βρίσκεται στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.