Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη της ΕΕ για τα Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Με την υπογραφή της ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τα Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων, η Ελλάδα συμμετέχει πλέον μαζί με άλλες 11 χώρες στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη καθιέρωση ενός παγκοσμίου κύρους οικοσυστήματος πληροφορικής υψηλών επιδόσεων.

Απο τη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 η Ελλάδα αποτελεί τη 12η χώρα που υπογράφει τη Διακήρυξη της ΕΕ για τα Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing-HPC), συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει την επόμενη γενιά υποδομών πληροφορικής και δεδομένων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Τα οφέλη που αναμένονται από αυτή την πρωτοβουλία είναι πολλαπλά σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, της υγείας και των επιστημών.

Η εν λόγω διακήρυξη δρομολογήθηκε τον Μάρτιο 2017 και υπογράφηκε από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Ημέρας (23 Μαρτίου 2017). Έκτοτε, άλλες τέσσερις χώρες έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας: το Βέλγιο τον Ιούνιο, η Σλοβενία τον Ιούλιο, η Βουλγαρία και η Ελβετία τον Οκτώβριο.

Η Διακήρυξη, εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπογράφτηκε στις 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι υπολογιστές αποτελούν, σήμερα, βασικό εργαλείο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών κοινωνικού, επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Όσο πιο απαιτητική είναι μια εργασία, τόσο υψηλότερη είναι οι υπολογιστικές απαιτήσεις. Η Ελλάδα εντάσσεται με ενθουσιασμό στην κοινή προσπάθεια, μαζί με την Ε. Επιτροπή και τις 11 χώρες που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη HPC, για την ανάπτυξη καινοτόμων ευρωπαϊκών επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και συστημάτων exascale προς όφελος της κοινωνίας.

Η Ελλάδα είναι περήφανη διότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και είναι πλήρως έτοιμη να συμβάλλει στην πρωτοβουλία αυτή τόσο από πλευράς ανάπτυξης της τεχνολογίας όσο και από πλευράς λειτουργίας της υποδομής HPC, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας για πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Προσβλέπουμε στα οφέλη που θα προκύψουν για την ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις στη χώρα».

Οι προσυπογράφοντες την παρούσα διακήρυξη έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για να καθιερώσουν ένα παγκοσμίου κύρους οικοσύστημα πληροφορικής υψηλών επιδόσεων με τη λειτουργία υπερ-υπολογιστών παγκόσμιας εμβέλειας καθώς και με την κατασκευή του κύριου εξοπλισμού, των εργαλείων λογισμικού και των εφαρμογών που απαιτούνται για την τεχνολογία HPC. Στόχος είναι η δημιουργία λειτουργικών ευρωπαϊκών υπερ-υπολογιστών κλίμακας exa (πεντάκις εκατομμυριοστής κλίμακας, 10^18 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) έως το 2022-2023.

Όλα τα άλλα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία, ενθαρρύνονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υπογράψουν τη Διακήρυξη EuroHPC. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του 2017, θα διαμορφωθεί, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οδικός χάρτης» για τα στάδια υλοποίησης της υποδομής.

Ο Αντιπρόεδρος Άνσιπ, αρμόδιος για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, και η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, εκφράζουν την ικανοποίησή τους σχετικά με τούτο το σημαντικό βήμα της Ελλάδας για την πρωτοβουλία EuroHPC: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μέρος αυτού του φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να οδηγήσουμε τόσο στην παραγωγή και τη χρήση τεχνολογίας HPC στην Ευρώπη όσο και να ανοίξουμε τον δρόμο για νέες καινοτόμες εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, όπως ο σχεδιασμός και η προσομοίωση νέων ιατρικών θεραπευτικών αγωγών».

Η καθιέρωση της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τη κοινωνία, την επιστήμη και την οικονομία, όπως:

  • Κοινωνικά οφέλη: έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, καλύτερη κατανόηση ασθενειών (π.χ. καρκίνου), ανάπτυξη φαρμάκων νέας γενιάς, ανάλυση λειτουργικού γονιδιώματος DNA, δυνατότητα αποκρυπτογράφησης ανθρώπινου εγκεφάλου, πρόβλεψη κλιματικών αλλαγών, πρόβλεψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, σχεδιασμό ενεργειακών πάρκων, δυνατότητα ακριβέστερης παρατήρησης του διαστήματος.
  • Επιστημονικά οφέλη: Δυνατότητα εις βάθους ανάλυσης ανεξερεύνητων περιοχών και συστημάτων με υψηλή περιπλοκότητα, σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς, από τις Γεωεπιστήμες (π.χ.πρόβλεψη καιρού) ως την αστροφυσική και την εξερεύνηση του Διαστήματος.
  • Οφέλη για την Οικονομία: Σημαντική μείωση κόστους για έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή προιόντων υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσιών, μείωση χρόνων παραγωγής. Συγκεκριμένα, αναμένεται να οφεληθούν ιδιαίτερα οι κλάδοι της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής και της υγείας.
  • Οφέλη σε εθνική ασφάλεια και άμυνα: Αυξηση ασφάλειας με τον σχεδιασμό νέων αεροπλάνων υψηλών προδιαγραφών, την ανάπτυξη τεχνολογιών κρυπτογράφησης και παρακολούθησης υπόπτων σε μεγάλη κλίμακα.

Κρίσιμος θα είναι επίσης ο ρόλος της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων εν γένει, καθώς θα συμβάλει στη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας