485 εκατ. ευρώ σε 325 νέους ερευνητές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Οι επιχορηγήσεις του ERC δίνουν την δυνατότητα σε κορυφαίους ερευνητές να ακολουθήσουν ελεύθερα την επιστημονική τους περιέργεια, ανοίγοντάς τους τον δρόμο για πραγματικές ανακαλύψεις.

Τη χρηματοδότηση 325 νέων ερευνητών με το ποσό των 485 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης Starting Grants, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC). H χρηματοδότηση των ερευνητών, η οποία ανέρχεται μέχρι το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, θα παρέχει στους νέους ερευνητές -μεταξύ των οποίων και 5 Έλληνες- τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες και να προωθήσουν πρωτοποριακές ιδέες. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία μέχρι τις βιοεπιστήμες, καθώς και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας στη θεραπεία του καρκίνου, τη δημιουργία νέων βιώσιμων τρόπων για την παραγωγή καυσίμου υδρογόνου, και την διερεύνηση του δικαίου της ιθαγένειας για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ των 325 νέων ερευνητών που θα λάβουν τις επιχορηγήσεις του ERC, υπάρχουν οι εξής Έλληνες επιστήμονες:

  • Βασιλική Νικολετοπούλου, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στον τομέα των νευροπαθειών (τίτλος έργου: The Role of Autophagy in Synaptic Plasticity)
  • Έλενα Γιαννούλη, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου στον τομέα των συναισθηματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τίτλος έργου: Emotional Machines: The Technological Transformation of Intimacy in Japan)
  • Χρήστος Μπεργελές, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα στο University College London στον τομέα των ρομπότ για οφθαλμολογικές επεμβάσεις (τίτλος έργου: Peri-Ocularly Navigated Exteroceptive Snake Robot for Novel Retinal Interventions)
  • Κατερίνα Δούκα, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στον τομέα της παλαιοντολογίας (τίτλος έργου: Fossil Fingerprinting and Identification of New Denisovan remains from Pleistocene Asia)
  • Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στον τομέα των στοιχειωδών σωματιδίων (τίτλος έργου: Generation Quark Yukawa Couplings through Rare Exclusive Decays of the Observed Higgs Boson).

Ο Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την Έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε τα εξής: «Με αυτές τις επιχορηγήσεις εκκίνησης (Starting Grants) του ERC, η ΕΕ προσελκύει και διατηρεί νέους ερευνητές στην Ευρώπη. Με την υποστήριξη της ΕΕ, οι εν λόγω υπότροφοι θα είναι σε θέση να προωθήσουν τις καλύτερες ιδέες τους, αλλά και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας για περισσότερο ερευνητικό προσωπικό που επιθυμεί να εργαστεί σε τομείς αιχμής της επιστήμης. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλουν στη δημιουργία του πλέον πολύτιμου πόρου της Ευρώπης: του ανθρώπινου κεφαλαίου.»

Οι επιχορηγήσεις ERC Starting Grants δίνονται σε ερευνητές κάθε εθνικότητας, οι οποίοι εδρεύουν ή είναι διατεθειμένοι να μείνουν στην Ευρώπη. Φέτος, ερευνητές 42 εθνικοτήτων θα φιλοξενηθούν σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να αποτελούν τους κορυφαίους προορισμούς που θα φιλοξενήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών. Το ERC έλαβε συνολικά 2.935 προτάσεις, εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθεί το 11% περίπου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν για ακόμη μία φορά μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών: στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σουηδία και τη Δανία περισσότεροι από τους μισούς νέους ερευνητές με επιχορήγηση δεν έχουν την εθνικότητα της χώρας που θα τους φιλοξενήσει. Επιπλέον, 15 ευρωπαίοι ερευνητές επιστρέφουν στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά προκειμένου να εργαστούν σε δράσεις του ERC, ενώ 38 από τους ερευνητές που επιλέχθηκαν δεν έχουν εθνικότητα ευρωπαϊκής χώρας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι το 30% των νέων ερευνητών που επιλέχθηκαν είναι γυναίκες. Οι επιχορηγήσεις Starting Grants θα διευκολύνουν τους ερευνητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, απασχολώντας εν δυνάμει περισσότερους από 1.000 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές ως μέλη των ομάδων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις του ERC δίνουν την δυνατότητα σε κορυφαίους ερευνητές να ακολουθήσουν ελεύθερα την επιστημονική τους περιέργεια, ανοίγοντάς τους τον δρόμο για πραγματικές  ανακαλύψεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το 71% από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα ERC οδήγησαν σε ανακαλύψεις ή σημαντικές επιστημονικές προόδους, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η έρευνα αιχμής δημιουργεί νέες γνώσεις και προσφέρει νέους δρόμους για την οικονομική ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είχε ανακοινώσει πρόσφατα τις νέες δράσεις του για το 2017 με συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δισ. ευρώ, τον υψηλότερο μέχρι στιγμής (σε ετήσια βάση) από τη σύσταση του ERC το 2007 και αυξημένο κατά μισό δισ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2013. Ταυτόχρονα, o υψηλός αυτός προϋπολογισμός αποτελεί και ρεκόρ ετήσιας χρηματοδότησης για νέους ερευνητές με δύο έως επτά χρόνια μεταδιδακτορικής εμπειρίας, συγκεκριμένα μέσω των δράσεων ERC Starting Grants. Όλες οι δράσεις του ERC, μέρος του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζουν φιλόδοξους ερευνητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υλοποιήσουν τα ερευνητικά σχέδιά τους σε χώρες της ΕΕ ή σε άλλες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αναμένεται ότι από τη νέα χρηματοδότηση του ERC θα επωφεληθούν συνολικά περίπου 1.070 δικαιούχοι σε όλο το εύρος των δράσεων και θα απασχοληθούν συνολικά 6.500 μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδακτορικοί φοιτητές και άλλοι, ως μέλη ερευνητικών ομάδων.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον "Ορίζοντα 2020" και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, όπως το πρόγραμμα του ERC, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Ανάμεσα στη σειρά των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύει το ΕΚΤ με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας στα προγράμματα στα οποία το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής, είναι διαθέσιμη και η νέα μελέτη ERC 2014 - 2015: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 & 2015 με αναλυτικότερα στοιχεία για την ελληνική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητές που επιλέχθηκαν για τις επιχορηγήσεις ERC Starting Grants είναι διαθέσιμες στη σχετική λίστα.