Εργαστήρι με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα και την Ανοικτή Διακυβέρνηση από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Τα ανοικτά δεδομένα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια, παρέχουν πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και ενθαρρύνουν την ευρύτερη δημόσια χρήση και επαναχρησιμοποίηση των κυβερνητικών πληροφοριών και η ανοικτή διακυβέρνηση βασίζεται στην ανοικτή διάθεσή τους

Εργαστήρι με θέμα "Ανοικτά Δεδομένα και Ανοικτή Διακυβέρνηση: Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί" διοργανώνουν οι ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (http://opengov.ellak.gr) και τα Ανοικτά Δεδομένα (http://opendata.ellak.gr) την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 17:00 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Bασ. Κωνσταντίνου 48, ισόγειο).

Τα ανοικτά δεδομένα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια, παρέχουν πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και ενθαρρύνουν την ευρύτερη δημόσια χρήση και επαναχρησιμοποίηση των κυβερνητικών πληροφοριών. Η ανοικτή διακυβέρνηση βασίζεται στην ανοικτή διάθεση των δεδομένων μιας και η διαφάνεια, η ανοικτή διαβούλευση και η λογοδοσία είναι συστατικά που μόνο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν.

Αλλά είναι αυτά αρκετά για μια πραγματικά Ανοικτή διακυβέρνηση; Τα ανοικτά δεδομένα είναι απαραίτητα αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους για την ανοιχτή διακυβέρνηση ή τις ανοιχτές κοινωνίες. Είναι ένα βασικό συστατικό στο μείγμα, αλλά δεν επαρκεί από μόνο του, μιας και υπάρχουν και αρκετά ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Τα προγράμματα «εξ ορισμού διαφάνειας», όπως αυτό της Δι@υγειας, και όλοι οι σχετικοί νόμοι (Νόμος 3861/2010, Ν.3882/2010, N.4013/2011, Ν.3966/2011 , Ν.4305/2014) εάν εφαρμοστούν αποτελεσματικά, θα βελτιώσουν ουσιαστικά την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και θα συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας και του κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν

  • Τα πλεονεκτήματα της αύξησης και της ενίσχυσης των δράσεων ανοικτών δεδομένων και ελεύθερης χρήσης της δημόσιας πληροφορίας
  • Τα προβλήματα που υπάρχουν στην πρακτική εφαρμογή των ελληνικών ανοικτών δεδομένων που περιορίζουν της δυνατότητες της ανοιχτής διακυβέρνησης
  • Τα όρια των ανοικτών δεδομένων και τα βήματα που πρέπει ακόμα να γίνουν για μια πραγματικά ανοικτή διακυβέρνηση, τόσο σε νομοθετικό πλαίσιο, όσο και στην πρακτική της εφαρμογή από την δημόσια διοίκηση και την συμμετοχή του κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες.

Για ενημέρωση και προβληματισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν σχετικό άρθο της Guardian με τίτλο "Why open data doesn't mean open government".

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά λόγω περιορισμένων θέσεων απαιτείται εγγραφή εδώ.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω live streaming στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΕΕΛ/ΛΑΚ