Νέα μελέτη από το ΕΚΤ για τη συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης

Στη μελέτη παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας όπως αποτυπώνεται μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ, την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα - Γερμανία.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της παραγωγής και δημοσίευσης δεικτών για Ε&Α, δημοσίευσε πρόσφατα συνοπτική μελέτη με τίτλο "An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and Germany". Στη μελέτη (http://metrics.ekt.gr/el/node/274), παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας όπως αποτυπώνεται μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ, την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα - Γερμανία.

Αναλύοντας τις τρεις κυρίαρχες πτυχές της διμερούς ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας, και συγκεκριμένα, τη συμμετοχή σε κοινά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, της κοινές συν-δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και το διμερές πρόγραμμα συνεργασίας που προκηρύχθηκε το 2013 από την ελληνική πλευρά, μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από συμπεράσματα που φανερώνουν τον πολύ υψηλό βαθμό διμερής συνεργασίας στα ερευνητικά και τεχνολογικά πράγματα.

Συγκεκριμένα, και ειδικότερα σε ότι αφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013), η ποσοστιαία κατανομή των προγραμμάτων που συμμετέχει τουλάχιστον ένας ελληνικός και ένας γερμανικός εταίρος υπερβαίνει το 60% του συνόλου των ελληνικών συμμετοχών, κάτι που δηλώνει την υψηλή σημασία που αποδίδεται στους γερμανικούς εταίρους ως εταίροι από ελληνικής πλευράς.

Εξετάζοντας δε τον αριθμό των συνεργατικών δεσμών που δημιουργούνται μεταξύ των φορέων κάθε χώρας που συμμετέχει σε μία κοινοπραξία, η Ελλάδα έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο πλήθος με τους γερμανικούς εταίρους (5.627) σε σχέση με κάθε άλλη χώρα, ενώ αντίστροφα, ο αριθμός των δεσμών αυτών κατατάσσει τους ελληνικούς εταίρους ως προς την Γερμανία σε υψηλότερη θέση από παραδοσιακούς γερμανικούς εταίρους, όπως η Φινλανδία και Δανία.

Οι πρώτοι συνεργαζόμενοι φορείς ως προς τον αριθμό συμμετοχών από ελληνικής πλευράς είναι το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ, με το ΕΜΠ να ακολουθεί, ενώ από γερμανικής πλευράς είναι ο ερευνητικός οργανισμός FRAUNHOFER, ο DLR, και το πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης. Εξετάζοντας τους δημιουργηθέντες συνεργατικούς δεσμούς ανά πρόγραμμα εντός του 7ου ΠΠ, φαίνεται ότι οι περισσότεροι αφορούν στην θεματική των ΤΠΕ, των Νανοεπιστημών και των Μεταφορών.

Εξετάζοντας τις από κοινού συνδημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ο σχετικός αριθμός για την περίοδο 2008-2012 είναι 5.033, αριθμός που συνιστά το 9,4% του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων, ενώ, ακόμα σημαντικότερα, συνιστά το 22,2% του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας. Αυτός ο αριθμός κατατάσσει την Γερμανία ως την τρίτη πιο πολυπληθή χώρα με την οποία συνεργάζεται η Ελλάδα για να παράγει δημοσιεύσεις.

Αντίστοιχα, οι ελληνικοί φορείς με τις πολυπληθέστερες σχετικές δημοσιεύσεις είναι το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο, και το ΕΜΠ, ενώ ο κύριος όγκος αυτών των δημοσιεύσεων αφορούν τα επιστημονικά πεδία των φυσικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/node/274, στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για Δείκτες και Στατιστικά Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης