Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης"

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία σε ζητήματα που αφορούν την μάθηση και τη διδασκαλία για την εκπαίδευση πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον και σχετίζονται με όλα τα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ - ΔΠΘ με τίτλο "Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης" πραγματοποιείται στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015. Το Συνέδριο διοργανώνουν η Ελληνική Επιτροπή της ΟΜΕΡ (Organisation Mondiale pour l' Εducation Prescolaire - World Organisation for Early Childhood Education - Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και τα δυο τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία σε ζητήματα που αφορούν την μάθηση και τη διδασκαλία για την εκπαίδευση πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον και σχετίζονται με όλα τα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς επίσης η ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης, προβληματισμού και δημιουργικού διαλόγου τόσο από εκπαιδευτικούς της πράξης όσο και από ερευνητές.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγούς Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ερευνητές της εκπαίδευσης και σε Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://www.omep2015.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΟΜΕΡ