Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική σχετικά με την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Στην ενιαία ψηφιακή αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικτυακή τους παρουσία και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή αγορά των 550 εκατομμυρίων πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ, διοργανώνει στις 29 Ιουνίου 2015 ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Στην ημερίδα θα απευθύνει χαιρετισμό ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Πάνος Καρβούνης, ενώ θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων με εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων, επαγγελματικών και καταναλωτικών φορέων και ΜΚΟ της Ελλάδας, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση του ψηφιακού τοπίου.

Εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις παρατηρήσεις τους για την εν λόγω στρατηγική, ενώ οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακούσουν τις ψηφιακές εμπειρίες των τοπικών παραγόντων και θα συζητήσουν τις ευκαιρίες που γεννά η νέα Στρατηγική για την Ελλάδα, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας.

Αναφορικά με τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα παρουσιάζει πρόοδο σε σχέση με πέρυσι, αν και υπάρχουν ακόμη περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Είναι θετικό ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (ERP 40%) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17%) είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (31% και 14% αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν RFID (2,6%), ηλεκτρονικά τιμολόγια (4,8% το 2014), ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (4,7%). Επιπλέον, πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα (9,1%) και ακόμη λιγότερες διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (4,3%).

Σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας, είναι βασικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενθαρρυνθούν για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών και μία ψηφιακή ενιαία αγορά θα δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικτυακή τους παρουσία και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή αγορά των 550 εκατομμυρίων πολιτών. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα συζητηθούν ζητήματα όπως πώς μπορούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πώς θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος τους στην προσπάθειά τους να επεκταθούν εκτός συνόρων, τι είδους κίνητρα θα χρειάζονταν για να επενδύσουν σε δίκτυα ταχείας ευρυζωνικής σύνδεσης, τι θα σημάνει η άρση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-blocking) για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά είναι σημαντική και για την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει αναφορά στις πολλά υποσχόμενες ψηφιακές υποδομές, στις οποίες θα πρέπει να επενδύσουν οι ελληνικές πόλεις, σε ελπιδοφόρες υπηρεσίες για δημότες και εταιρείες, στο αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς θα μπορούσε αυτό το μοντέλο να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση για την ψηφιακή ενιαία αγορά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Digital4eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα