Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την ισότητα των φύλων, η παρουσία των γυναικών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Αποτελεί δε παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων, δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησής τους στον ερευνητικό τομέα.

Το ζήτημα "Γυναίκες και Επιστήμη", στο οποίο είναι αφιερωμένο το κύριο θέμα αυτού του τεύχους, απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, πέρα από την εκπόνηση στατιστικών μελετών και την ενσωμάτωση ειδικών δράσεων στα Προγράμματα Πλαίσιο, προωθεί και μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των γυναικών σε κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο

Ποια είναι όμως η θέση των γυναικών ερευνητριών στην ελληνική κοινωνία; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το έργο "Χαρτογράφηση του επιστημονικού χώρου του ελληνικού γυναικείου ερευνητικού δυναμικού" που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ένα άλλο θέμα που παρουσιάζεται σε αυτό το τεύχος είναι ο απολογισμός της 2ης Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας, όπου παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα ελληνικών ερευνητικών ομάδων.  Η επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού επισκεπτών, αναδεικνύει το δυναμικό που υπάρχει σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, καθώς και τις δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το τεύχος αυτό φιλοξενεί επίσης καινοτόμες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες και αφορούν νέα συστήματα θερμομηχανικής προστασίας διαστημοπλοίων, νανοκρυσταλλικές επικαλύψεις με θερμικό ψεκασμό και πρότυπα εργαλεία και υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στις ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες.

Διαβάστε επίσης για το νέο έργο NIS-NEST που συντονίζει το ΕΚΤ και αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Ρωσία και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στο τομέα των νέων επιστημών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς και για τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων της χώρας.

Ενημερωθείτε ακόμη από τους σχετικούς πίνακες για καινοτόμες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε αν απευθυνθείτε στο Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, καθώς και για μια σειρά από συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας που πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Καλή ανάγνωση