Να κάνουμε το περιεχόμενο πιο ελκυστικό στον απλό χρήστη

Jonathan Purday

Σύμβουλος Επικοινωνίας της Europeana

Τεύχος 80 | Οκτ.-Νοέ. 2010

Συνέντευξη

Ο Jonathan Purday είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας της Europeana, 'δανεικός' από τη British Library για τα 3 τελευταία χρόνια - κι απ' ότι φαίνεται, για πολλά ακόμα. Μιλήσαμε μαζί του για τις προκλήσεις, τους στόχους και τα σχέδια της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά και για τη Wikipedia, τη Google, το Public Domain Mark και την προοπτική δημιουργίας εθνικής ψηφιακής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ στα πρότυπα της Europeana.

Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο αντίκτυπος της Europeana σήμερα;

Νομίζω πως το σημαντικότερο που έχει πετύχει η Europeana μέχρι τώρα είναι ότι λειτουργεί πέρα από χωρικά και θεματικά σύνορα. Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, οπτικοακουστικές συλλογές, πανεπιστήμια, κέντρα τεκμηρίωσης, γκαλερί, όλων των ειδών κάτοχοι πολιτιστικού περιεχομένου, απ' όλα τα σημεία της Ευρώπης -και πέρα από αυτήν-, δουλεύουν μαζί, με ένα κοινό στόχο. Πετύχαμε, λοιπόν, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, συγκεντρώνοντας και ενσωματώνοντας έναν τεράστιο όγκο διαλειτουργικού περιεχομένου.

Ποιες χώρες ήταν αυτές που στήριξαν περισσότερο την προσπάθεια; Βλέπουμε στις στατιστικές ότι η Γαλλία παρείχε σχεδόν το μισό περιεχόμενο της Εuropeana κατά τα πρώτα χρόνια.

Στην ουσία η Εuropeana ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν κατατέθηκε ως πρόταση χρηματοδότησης στην ΕΕ από τη Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Εμείς κρατήσαμε το όνομα και πολλές από τις αρχικές ιδέες κι έτσι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον γαλλικό εθνικό συσσωρευτή, που 2 χρόνια πριν, όταν ξεκινήσαμε, παρείχε περίπου το 47% του υλικού μας. Τώρα όμως, έχοντας καταφέρει να συμπεριλάβουμε υλικό από πολλές άλλες χώρες, το ποσοστό της Γαλλίας έχει μειωθεί.

Ποια ήταν τα βασικά εμπόδια στη διαδικασία της υλοποίησης της Europeana;

Νομίζω πως το βασικό εμπόδιο ήταν οι διαφορετικές πρακτικές. Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όλοι είχαν διαφορετικά πρότυπα καταλογοποίησης και μεταδεδομένων, διαφορετική οργάνωση και εξειδικευμένο κοινό. Όλοι γνωρίζουμε ότι διαφορετικοί τύποι οργάνωσης δεν λειτουργούν εύκολα μαζί, εκτός κι αν υπάρχει ένας μεγάλος κοινός στόχος. Η Europeana έθεσε αυτό τον κοινό στόχο και, με τη βοήθεια της χρηματοδότησης από την ΕΕ, κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Ποιο είναι το πλαίσιο δράσεων της Εuropeana για τα επόμενα χρόνια;

Πρώτον, είναι η συγκέντρωση (aggregation) του υλικού από έμπιστους πάροχους περιεχομένου ευρωπαϊκής πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς. Εδώ υπεισέρχονται και τα θέματα της πολυγλωσσικότητας, της σύνδεσης περιεχομένου, της δημιουργίας προτύπων, τα οποία πιστεύω ότι τα αντιμετωπίζουμε με επιτυχία - αναπτύσσουμε ένα πολύ ισχυρό πρότυπο δεδομένων, το Europeana Data Model, το οποίο θα επιτρέπει πλουσιότερα δεδομένα περιγραφών και περισσότερες εφαρμογές σημασιολογικού ιστού (semantic web).

Δεύτερον, η διευκόλυνση (facilitation) που παρέχουμε στους φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς να συνεργάζονται στην προώθηση νέων ιδεών, π.χ. σχετικά με το public domain και τα ορφανά έργα, γεγονός που ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρίτον, είναι η διανομή (distribution) περιεχομένου, σε όρους παροχής του περιεχομένου και των πληροφοριών μας σε διασυνδεδεμένες εφαρμογές κ.λπ.

Τέλος, θα έλεγα, ότι είναι η συμμετοχή (engagement), το να εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι όλοι οι πάροχοι περιεχομένου σε όλες τις χώρες συνεργάζονται με τη Europeana, καθώς και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των χρηστών, μέσω περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες, με δυνατότητα προσθήκης ετικετών, web2.0 εφαρμογών κ.ά.

Αυτοί είναι οι 4 άξονες (aggregation, facilitation, distribution, engagement), που διαμορφώνουν κατά κάποιο τρόπο τη στρατηγική μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια.

Πόσο εύκολο είναι για έναν οργανισμό να παρέχει περιεχόμενό του στη Europeana;

Γίνεται όλο και ευκολότερο. Είμαστε πλέον αρκετά πιο έμπειροι στα θέματα συγκέντρωσης του υλικού. Υπάρχουν κάποια πολύ αποτελεσματικά έργα, όπως το EuropeanaLocal, που βοηθούν τους φορείς να κάνουν το υλικό τους συμβατό με τα πρότυπα της Europeana. Και επίσης υπάρχει το σύστημα των συσσωρευτών σε εθνικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό για τη Europeana, καθώς εμείς δεν είναι δυνατόν να έρθουμε σε επαφή και να συνεννοηθούμε με κάθε μεμονωμένο οργανισμό. Η δουλειά που έχει κάνει, για παράδειγμα, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας μέσω του έργου EuropeanaLocal, συγκεντρώνοντας περιεχόμενο από συλλογές απ' όλη την Ελλάδα, είναι εξαιρετική. Θα ενθάρρυνα κάθε οργανισμό που διαθέτει πολιτιστικό περιεχόμενο στην Ελλάδα να έρθει σε επαφή με τη Βιβλιοθήκη της Βέροιας.

Με τις χώρες που δεν έχουν συσσωρευτή σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται;

Αυτή είναι μια ανησυχία μας για το μέλλον. Υπάρχουν σήμερα κάπου 6-10 εθνικοί συσσωρευτές, ενώ υπάρχουν και θεματικοί συσσωρευτές. Αυτό το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί, π.χ. οι βιβλιοθήκες να μπορούν να υποβάλουν το υλικό τους μέσω της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης, τα εθνικά αρχεία να μπορούν να φέρνουν το υλικό τους μέσω του Archive Portal Europe. Επίσης, διάφορα σχετικά έργα όπως το EuropeanaLocal ή το Athena συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω, πάντως, πως η πιο βιώσιμη και αξιόπιστη λύση είναι οι εθνικοί συσσωρευτές, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα απ' όλους την ισχύουσα κατάσταση στη χώρα τους και μπορούν να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους μικρούς οργανισμούς να υποβάλουν το υλικό τους στη Europeana. Στις περισσότερες περιπτώσεις η Εθνική Βιβλιοθήκη μιας χώρας αναλαμβάνει και το ρόλο του εθνικού συσσωρευτή, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Τι ακριβώς συλλέγει η Europeana; Ο τελικός σύνδεσμος οδηγεί πίσω στην πηγή, στον δικτυακό τόπο του οργανισμού-παρόχου περιεχομένου, έτσι δεν είναι;

Η Europeana δεν συλλέγει τα ίδια τα ψηφιοποιημένα αντικείμενα (π.χ. ψηφιακά βιβλία, φωτογραφίες, έργα τέχνης, αρχεία ήχου, μουσικής κ.λπ.), μόνο πληροφορίες για αυτά, δηλαδή μεταδεδομένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν τεράστιο κατάλογο με μεταδεδομένα και thumbnails, μικρές φωτογραφίες δηλαδή, για πάνω από 13 εκατ. τεκμήρια. Αλλά για να δεις ολόκληρο το τεκμήριο οδηγείσαι στην αρχική πηγή, "στέλνουμε" δηλαδή τον χρήστη στον πάροχο περιεχομένου. Και αυτό φέρνει επισκεψιμότητα στον πάροχο.

Πόσους επισκέπτες έχει η Europeana και τι feedback παίρνετε από αυτούς; Ποια η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζετε;

Κατά το τελευταίο έτος είχαμε περίπου 1 εκατ. επισκέπτες και λαμβάνουμε πολλά θετικά σχόλια. Επενδύουμε πολύ χρόνο σε μελέτες χρηστών, μελέτες ευχρηστίας, media labs, για να μαθαίνουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο, τι περιμένουν, τι χρειάζονται, πώς φτάνουν στη Εuropeana. Έτσι βελτιωνόμαστε διαρκώς, προσπαθώντας να συναντήσουμε τις απαιτήσεις των χρηστών.

Αυτό που βλέπουμε, πάντως, είναι ότι οι επισκέπτες δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το υλικό και δεν ξέρουν συνήθως πώς να πλοηγηθούν στον δικτυακό τόπο. Αυτή τη στιγμή, ο απλός χρήστης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ακατέργαστο υλικό και δεν ξέρει πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Οπότε χρειάζεται να τον διευκολύνουμε περαιτέρω ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κρίσιμο όγκο υλικού με 13 εκατ. αντικείμενα. Και χρησιμοποιούμε μια όλο και πιο εύκολη, αυτοματοποιημένη διαδικασία προσθήκης. Οπότε θα έλεγα πως το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό δεν είναι το θέμα. Η κύρια πρόκληση αυτή τη στιγμή για τη Εuropeana, λοιπόν, είναι να καταστήσουμε το υλικό πιο φιλικό προς τον χρήστη και να το φέρουμε ως αυτόν.

Το επόμενο βήμα είναι, πιστεύω, να βρούμε ελκυστικούς τρόπους να διαθέσουμε το υλικό, με νέες λειτουργίες, σε νέο context και με νέες δυνατότητες. Και πρέπει να κινηθούμε προς τα κάτω, δημογραφικά. Αυτό το πετυχαίνουμε σιγά σιγά, χρησιμοποιώντας δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία Web 2.0 κ.ά. Έχουμε προφίλ στο Facebook, όπου και διοχετεύουμε τα νέα μας σε κοινότητες που ενδιαφέρονται για σχετικά θέματα, όπως, για παράδειγμα, ενημερώνουμε την art nouveau κοινότητα του Facebook για τη νέα μας σχετική διαδικτυακή έκθεση.

Επίσης, είναι σημαντικό να μην περιμένουμε τους χρήστες να έρθουν απαραίτητα σε μάς, αλλά να φέρουμε το υλικό σε αυτούς. Δουλεύουμε πάνω σε APIs (Application Programming Interface, Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών) που θα επιτρέψουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της Εuropeana από οπουδήποτε, με τους συνεργάτες μας να μπορούν, μέσω αναζήτησης, να καλούν το περιεχόμενο στο δικό τους site και να το ενσωματώνουν με το δικό τους.

Η Europeana εγκαινίασε πρόσφατα δυο διαδικτυακές εικονικές εκθέσεις: "Reading Europe" και "Reshaping Art Nouveau". Θεωρείτε ότι η οργάνωση του υλικού της Europeana σε θεματικές μπορεί να προσεγγίσει πιο εύκολα τον απλό χρήστη; Υπάρχει πλάνο για περισσότερες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση;

Μέχρι σήμερα οι χρήστες μας προέρχονται κυρίως από τον εκπαιδευτικό ή τον ερευνητικό χώρο. Όλοι αυτοί ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν και πώς να το χρησιμοποιήσουν όταν το βρουν. Έχουμε επίγνωση, όμως, ότι η νέα γενιά χρηστών, μαθητές, φοιτητές κ.λπ., αν και είναι από τις δημογραφικές ομάδες που ενδιαφέρονται για τη Europeana, δεν τη χρησιμοποιούν ακόμη σαν ένα δικτυακό τόπο-προορισμό. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν με το υλικό που τους προσφέρεται.

Γι' αυτό πρέπει να παρουσιάσουμε περισσότερες εκθέσεις και θεματικές ενότητες, σε συνεργασία με επιμελητές εκθέσεων αλλά και εκπαιδευτικούς, οι οποίες οργανώνουν το υλικό και επιτρέπουν στον χρήστη να δει πώς τα πράγματα συνδέονται στον χρόνο και τον χώρο. Όμως έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξεκινήσεις από το υλικό, πριν αρχίζεις να χτίζεις πράγματα πάνω του. Στη Europeana δεν διαθέτουμε την εξειδίκευση που χρειάζεται για τέτοιες κινήσεις και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε με κάθε είδους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν.

Διοργανώσαμε πριν λίγο καιρό ένα συνέδριο, το Open Culture στο Άμστερνταμ, όπου ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο Liam Wyatt, ο οποίος έχει ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας ανάμεσα στη Wikipedia και παρόχους πολιτιστικού περιεχομένου, τους λεγόμενους GLAMs (Galleries, Libraries, Archives, Museums). Πιστεύω ότι είναι μια ευφυής κίνηση το να συνδυάσεις τη Wikipedia, με όλο τον ενθουσιασμό και τον εθελοντισμό που έχει από πίσω της, με την έμπιστη, αυθεντικοποιημένη πληροφορία των επίσημων φορέων, με την αυθεντική πηγή, το πραγματικό βιβλίο, τις αληθινές φωτογραφίες. Ο Liam Wyatt στο συνέδριό μας απέδειξε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Κι εγώ έχω το όραμα για μια στενή συνεργασία της Europeana και της Wikipedia. Αν στο υλικό της τελευταίας, η οποία έχει τη δύναμη να προσελκύει τους πάντες, οτιδήποτε κι αν ψάχνουν, προστεθεί και το δικό μας υλικό, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό για όλους τους χρήστες!

Αυτές είναι, κατά την άποψή μου, οι συνεργασίες του μέλλοντος: με εκπαιδευτικούς, με επιμελητές εκθέσεων, με τη Wikipedia, καθώς και με άλλους φορείς που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε στο υλικό μας τη θεματική συνάφεια (context) που θα το κάνει πιο ελκυστικό στον απλό χρήστη.

Ποια είναι η θέση της Europeana σχετικά με το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες (user generated content), όπως εκείνο της Wikipedia;

Ήδη ξεκινήσαμε να ενσωματώνουμε περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες, μέσω κάποιων από τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, το Αρχείο του Μεγάλου Πολέμου (The Great War Archive) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ζητά από τον κόσμο να παραχωρήσει αναμνηστικά και ενθυμήματα από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως γράμματα αγαπημένων, πιστοποιητικά θανάτου, ενθύμια από το μέτωπο κ.ά., για να ψηφιοποιηθούν. Ειδικοί βοηθούν, στη συνέχεια, στην επικύρωση και την περιγραφή του υλικού. Αυτή είναι και η βασική επιπλοκή στο περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες, ότι χρειάζεται τεκμηρίωση, την οποία η Europeana δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει. Δουλεύουμε με 27 γλώσσες, έχουμε έναν ασύλληπτο αριθμό αντικειμένων, οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να χρησιμοποιήσουν σωστά το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες.

Η Europeana είναι ο πρώτος ισχυρός οργανισμός που υιοθέτησε το σήμα "Public Domain Mark" για έργα που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης. Ποια είναι η σημασία αυτής της κίνησης;

Είναι πραγματικά σημαντικό να δείξεις στους ανθρώπους ότι ένα τεράστιο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας είναι δημόσιας κυριότητας (public domain) και άρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σαφές αν δεν καθορίσεις ακριβώς τα δικαιώματα. Έτσι, συνεργαστήκαμε με τον οργανισμό Creative Commons στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη του "Public Domain Mark" και τις οδηγίες χρήσης που το συνοδεύουν. Η Europeana θα είναι ο πρώτος μεγάλος εφαρμοστής του PDM και αυτό σημαίνει ότι μόλις κάποιος δει ένα αντικείμενο στη Europeana, θα γνωρίζει αν πρόκειται για ένα αντικείμενο δημόσιας κυριότητας που έχει δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει, να το αντιγράψει, να το παραλλάξει, να το ενσωματώσει στη δική του δουλειά κ.λπ. Οι οδηγίες χρήσης καθορίζουν, φυσικά, και τις συγκεκριμένες ευθύνες που συνοδεύουν αυτά τα δικαιώματα. Ότι πρέπει να γίνει αναφορά στον δημιουργό του υλικού, καθώς και σε αυτόν που το ψηφιοποίησε και το διέθεσε διαδικτυακά, ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς το έργο, να μην χρησιμοποιηθεί με απρεπείς τρόπους κ.ο.κ. Είναι πραγματικά σημαντικό να δείξεις στους ανθρώπους ότι ένα τεράστιο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας είναι δημόσιας κυριότητας (public domain) και άρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σαφές αν δεν καθορίσεις ακριβώς τα δικαιώματα. Έτσι, συνεργαστήκαμε με τον οργανισμό Creative Commons στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη του "Public Domain Mark" και τις οδηγίες χρήσης που το συνοδεύουν. Η Europeana θα είναι ο πρώτος μεγάλος εφαρμοστής του PDM και αυτό σημαίνει ότι μόλις κάποιος δει ένα αντικείμενο στη Europeana, θα γνωρίζει αν πρόκειται για ένα αντικείμενο δημόσιας κυριότητας που έχει δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει, να το αντιγράψει, να το παραλλάξει, να το ενσωματώσει στη δική του δουλειά κ.λπ. Οι οδηγίες χρήσης καθορίζουν, φυσικά, και τις συγκεκριμένες ευθύνες που συνοδεύουν αυτά τα δικαιώματα. Ότι πρέπει να γίνει αναφορά στον δημιουργό του υλικού, καθώς και σε αυτόν που το ψηφιοποίησε και το διέθεσε διαδικτυακά, ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς το έργο, να μην χρησιμοποιηθεί με απρεπείς τρόπους κ.ο.κ.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, θεωρείτε ότι θα έχετε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο μέλλον;

Ναι, το πιστεύω. Υπάρχουν θετικά σημάδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά πιστεύω ότι η Europeana θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει μια σταθερή και εύρωστη επιχειρηματική στρατηγική και να αποδείξει την αξία της.

Κάτι πολύ ενδιαφέρον, που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι ότι, πρόσφατα, εκπρόσωποι των κυριότερων αμερικανικών βιβλιοθηκών συναντήθηκαν με πρωτοβουλία του Robert Darnton, διευθυντή των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο οποίος τους τάχθηκε υπέρ της σπουδαιότητας της δημιουργίας μιας εθνικής ψηφιακής βιβλιοθήκης για τις ΗΠΑ. Λοιπόν, μετά απ' ότι έχει συμβεί με τα Google books και με προγράμματα ψηφιοποίησης στις ΗΠΑ, είναι πραγματικά ενδιαφέρον ότι ο βιβλιοθηκάριος του Χάρβαρντ βγαίνει μπροστά και λέει ότι ήρθε η στιγμή για μια εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Η θέση αυτή σχετίζεται με τη γνώση που βρίσκεται στο Public Domain και με την ανάγκη να είναι αυτή προσβάσιμη σε όλους -εκδημοκρατικοποιεί την πρόσβαση, με άλλα λόγια. Όταν ένας σημαντικός εξωτερικός παράγοντας του ψηφιακού κόσμου με τεράστια ισχύ, λέει ότι μια εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΙΝΑΙ ο δρόμος για το μέλλον, αποδεικνύει πως η Europeana, ως ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη και αρχείο και μουσείο, έχει ήδη διανύσει μια πολύ σημαντική απόσταση. Και η Ευρώπη θα επηρεαστεί σίγουρα θετικά από αυτό.

Θα βλέπατε μια συνεργασία ανάμεσα στη Europeana και την Αμερική σε αυτό τον τομέα;

Ναι, φυσικά. Ήδη η Google παρέχει περιεχόμενο στην Europeana μέσω των προγραμμάτων ψηφιοποίησής της. Το πρώτο Google υλικό έφτασε πρόσφατα στη Europeana μέσω του Ghent University, που συνεργάζεται με τη Google. Ένας από τους πολύ σημαντικούς συνεργάτες μας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, η οποία υλοποιεί το βοηθητικό έργο Europeana Connect, υπέγραψε μόλις μια συμφωνία με τη Google για την ψηφιοποίηση ενός σημαντικού αριθμού έργων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν εκπνεύσει. Η Koninklijke Bibliotheek, η Εθνική Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών, επίσης ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία με τη Google. Το υλικό θα υπάρχει στη Europeana, όπως και στο Google, καθώς και στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης.

Όλες αυτές οι συνεργασίες είναι σημαντικές, καθώς η παροχή πρόσβασης στη γνώση οδηγεί στην καινοτομία και τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Όλοι δουλεύουμε για να θεμελιώσουμε την Οικονομία της Γνώσης, οπότε δεν βλέπω αυτές τις συνεργίες υπό ανταγωνιστικό πρίσμα, τις βλέπω σε όρους ενός παγκόσμιου πληροφοριακού οικοσυστήματος - όλοι παίζουμε τον ρόλο μας για να αναπτυχθεί και να κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές.