Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα βοηθούν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές στην ανάπτυξη πράσινων αυτοκινήτων

Arjan Kölling

Sensata Technologies

Τεύχος 67 | Ιούλ.-Αύγ. 2008

Συνέντευξη

Ποια είναι τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του αισθητήρα πίεσης κυλίνδρου που αναπτύξατε και ο οποίος κέρδισε το βραβείο Eureka Lillehammer;

Ο αισθητήρας πίεσης κυλίνδρου έπρεπε να ήταν ανθεκτικός και αξιόπιστος ώστε να αντέχει την υψηλή θερμοκρασία και τις δονήσεις στον κύλινδρο. Έπρεπε ακόμη να ήταν μικρών διαστάσεων ώστε να ενσωματωθεί στο μπουζί πυράκτωσης. Τη λύση έδωσε η τεχνολογία της πιεζοαντίστασης, όπου η ηλεκτρική αντίσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μηχανική τάση, καθιστώντας δυνατή τη μέτρηση τόσο της στατικής όσο και της δυναμικής πίεσης – αντίθετα προς τους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες που μετρούν μόνο τη δυναμική πίεση. Ο πιεζοαντιστατικός αισθητήρας πίεσης κυλίνδρου που αναπτύξαμε παραμένει ακριβής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, αντίθετα προς τις πιεζοηλεκτρικές μονάδες που είναι ευπαθείς στο πέρας του χρόνου.

Με ποιον τρόπο συνέβαλε η συμμετοχή στο πρόγραμμα Eureka στην ανάπτυξη της εφεύρεσής σας;

Ο υψηλός κίνδυνος που ενέχει το πρόγραμμα ενθάρρυνε την Sensata Technologies να αναζητήσει δημόσια χρηματοδότηση. Χάρη στη συνεργασία με την εταιρεία BERU, το πρόγραμμα πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο EUREKA – τουλάχιστον δύο εταιρείες από δύο κράτη μέλη του EUREKA.

Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτό να συνδυάζει η αγορά με επιτυχία την επιδίωξη κέρδους με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες;

Η τήρηση των ορίων για τις εκπομπές καυσαερίων που θα ενσωματωθούν στη μελλοντική νομοθεσία (π.χ. Euro VI) κατευθύνει την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις καύσης που απαιτούν πολύπλοκες στρατηγικές ελέγχου. Η καινοτόμα τεχνολογία του αισθητήρα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών. Εφόσον το επιπλέον κόστος που συνεπάγονται αυτά τα συστήματα διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο ώστε τα εν λόγω αυτοκίνητα να είναι προσιτά στο κοινό, τότε η περιβαλλοντική νομοθεσία ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε εμπορικά καινοτόμα προγράμματα.

Πως δέχτηκε η βιομηχανία και η αγορά την εφεύρεσή σας; Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές; Επηρεάζει το κόστος κατασκευής ενός αυτοκινήτου;

Ο αισθητήρας βρίσκεται στην παραγωγή στις πρώτες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες το 2008. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτή την καινοτομία. Η τοποθέτηση ενός αισθητήρα πίεσης κυλίνδρου σίγουρα επηρεάζει το κόστος κατασκευής ενός αυτοκινήτου, καθώς το σύστημα ελέγχου που βασίζεται σε αισθητήρα πίεσης κυλίνδρου είναι πολύ πιο ακριβό από ότι ένα παραδοσιακό σύστημα ελέγχου κινητήρα ντίζελ.

Ποια είναι τα μέτρα και οι πολιτικές που θεωρείτε απαραίτητες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, υπέρ της ενίσχυσης της «πράσινης» επιχειρηματικότητας;

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για αυτοκίνητα που ήδη τηρούν τη μελλοντική νομοθεσία θα παροτρύνουν την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε ερευνητικά έργα υψηλού κινδύνου που στοχεύουν σε "πράσινα" αυτοκίνητα. Επίσης, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως η ολλανδική πρωτοβουλία Συστημάτων Αυτοκινήτων Υψηλής Τεχνολογίας (High Tech Automotive Systems, www.htas.nl), βοηθούν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές να δρομολογήσουν καινοτόμα προγράμματα που στόχο έχουν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη "πράσινων" αυτοκινήτων.