Συγκριτική αξιολόγηση εθνικών ερευνητικών πολιτικών

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών ερευνητικών πολιτικών ήταν το θέμα της πρώτης εκδήλωσης της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας), στις 17-18 Ιανουαρίου 2003, στην Αθήνα.

Το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" βρέθηκε στην εκδήλωση και παρουσιάζει ένα σύντομο απολογισμό της Διάσκεψης, καθώς και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του κ. Αχιλλέα Μητσού, Γενικού Διευθυντή Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της ΕΕ, και του κ. Gregorio Medrano, Eπικεφαλής της Μονάδας "Ευαισθητοποίηση στους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας" της ΓΔ Έρευνας. Tα αποτελέσματα της Διάσκεψης σχολιάζει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Δημήτρης Δενιόζος.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ