Προβάλλοντας τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής έρευνας: Communicating European Research 2005, Βραβεία Descartes 2005

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής έρευνας και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι επιστήμονες βρέθηκαν πρόσφατα στο προσκήνιο χάρη σε δύο πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το ευρωπαϊκό συνέδριο "Communicating European Research 2005", που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14-15 Νοεμβρίου 2005, και την απονομή των βραβείων Descartes για την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, τη διεθνική συνεργασία και την προβολή της επιστήμης, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2005, στο Λονδίνο.

Κοινός παρονομαστής των δύο εκδηλώσεων ήταν ο στόχος για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής επιστημονικής αριστείας, την αναγνώριση του έργου των κορυφαίων Ευρωπαίων ερευνητών, αλλά και τη βελτίωση της κατανόησης της επιστήμης από το ευρύ κοινό.

Το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" βρέθηκε στις δύο εκδηλώσεις και παρουσιάζει τα κύρια συμπεράσματα. Οι συντάκτες του περιοδικού, Μαργαρίτης Προέδρου και Γεωργία Τζένου, είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αξιωματούχους της ΕΕ, ερευνητές και δημοσιογράφους που πρωταγωνιστούν σε αυτή την προσπάθεια για την ευρύτερη προβολή και αναγνώριση της επιστήμης.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ