Προς την Ψηφιακή Σύγκλιση

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών βρίσκονται φέτος στο προσκήνιο με την ανακήρυξη του 2007 ως "Έτος Ευρυζωνικότητας". Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για την ψηφιακή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σημαντικά βήματα έχουν ήδη γίνει για το "ψηφιακό άλμα" της χώρας: καταρτίστηκε και υλοποιείται η εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, εντατικοποιήθηκε η αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα πληροφορικής στο δημόσιο τομέα και ενισχύθηκε η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και η διείσδυση της ευρυζωνικότητας.

Ταυτόχρονα, μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο "Ψηφιακή Ελλάδα" βρίσκεται σε εξέλιξη για την ευαισθητοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που αποφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα: ενισχύουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης, νέες αγορές, ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση, φθηνότερες επικοινωνίες, βελτιωμένη εξυπηρέτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.

Τα πρώτα αποτελέσματα των νέων πρωτοβουλιών είναι ενθαρρυντικά, αλλά η απόσταση που μας χωρίζει από τις ψηφιακά ανεπτυγμένες χώρες παραμένει μεγάλη. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ ανάλογες είναι και οι επιδόσεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ