Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ, 50 χρόνια προσφοράς στην ευρωπαϊκή έρευνα

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center, JRC) ιδρύθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πριν από 50 χρόνια, ως επιστημονικό και τεχνολογικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας μια ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση της ΕΕ, η αποστολή του διευρύνθηκε στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε πολιτικές που προωθούν μια ασφαλέστερη, καθαρότερη, υγιέστερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Σήμερα, το JRC αποτελείται από επτά Ινστιτούτα (Περιβάλλον και Βιωσιμότητα, Προστασία και Ασφάλεια του Πολίτη, Μετρήσεις και Υλικά Αναφοράς, Υπερουράνια Στοιχεία, Υγεία κα Προστασία των Καταναλωτών, Ενέργεια, Μελλοντικές Τεχνολογικές Σπουδές), τα οποία βρίσκονται σε πέντε χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία). Τα Ινστιτούτα του JRC απασχολούν περίπου 2.700 επιστήμονες. Το JRC εκδίδει πολυάριθμες επιστημονικές αναφορές, άρθρα και ενημερωτικά δελτία, παρουσιάζει εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ