Κορυφαίοι νέοι επιστήμονες και εφευρέτες 2008

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Νέοι Έλληνες επιστήμονες και κορυφαίοι εφευρέτες από όλη την Ευρώπη βρέθηκαν στο προσκήνιο με αφορμή τα Επιστημονικά Βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και τα βραβεία του Ευρωπαίου Εφευρέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2008. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η αριστεία και η καινοτομία, που αποτελούν προτεραιότητες της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα, αλλά και προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Οι πέντε Έλληνες ερευνητές, "πρωταγωνιστές" της επιστήμης πριν καν συμπληρώσουν τα 40 χρόνια τους, έχουν διακριθεί στην Ευρώπη και την Αμερική για τις πρωτότυπες μελέτες τους στις Εφαρμοσμένες και Θετικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, την Ιατρική και Βιοϊατρική.  

Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι εφευρέτες διακρίθηκαν για τις τεχνικά καινοτόμες και κοινωνικά επωφελείς εφευρέσεις τους: φάρμακα που βελτίωσαν τη ζωή εκατομμυρίων φορέων του HIV, λέιζερ που έκανε ταχύτερες και αποτελεσματικότερες τις οφθαλμολογικές εξετάσεις, ρομπότ-χειρουργός για πολύπλοκες επεμβάσεις, τεχνολογίες για μεγαλύτερη παθητική ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ