Ευρεσιτεχνίες: πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Καθοριστικός δείκτης της καινοτομίας μιας χώρας, και άρα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά, είναι ο αριθμός, η ποιότητα και η εμπορική αξιοποίηση των εφευρέσεων που παράγει. Στο αφιέρωμα αυτό εξετάζουμε το τοπίο των εφευρέσεων και τις εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τους σχετικούς μηχανισμούς προστασίας και τους αντίστοιχους φορείς, καθώς και τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών σε νέους, νευραλγικούς τομείς της τεχνολογίας. Ετοιμάσαμε, ακόμη, ένα συνοπτικό οδηγό για νέους εφευρέτες, καθώς και μια συνέντευξη του Δρ. Σ. Στασινού, Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), του μόνου αρμόδιου φορέα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ