Eco-innovation: χρηματοδοτώντας την οικολογική καινοτομία

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η οικολογική καινοτομία στην ΕΕ

Το πρόγραμμα Eco-innovation

Εκδήλωση ΕΚΤ για την προκήρυξη 2011

Η ελληνική συμμετοχή στο Eco-innovation


Η "οικολογική καινοτομία" αφορά καινοτόμα προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες (πράσινες επιχειρήσεις) και διεργασίες (καθαρή παραγωγή) που προστατεύουν το περιβάλλον και αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους.

Αποτελεί προτεραιότητα πλέον για μια νέα γενιά καταναλωτών και επιχειρηματιών που είναι αποφασισμένοι να "παντρέψουν" τις καθημερινές τους ανάγκες με ένα καθαρό και πράσινο περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία Eco-innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει τη νέα αυτή τάση, θεωρώντας ότι η οικολογική καινοτομία αποτελεί το εργαλείο-κλειδί για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και τη μακροπρόθεσμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα.

Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013, υποστηρίζει ανεπτυγμένες, πρακτικές και βιώσιμες ιδέες για την εμπορική τους αξιοποίηση.

Η τρέχουσα προκήρυξη καλύπτει τις θεματικές περιοχές: Ανακύκλωση Υλικών, Δομικά προϊόντα και υλικά, Τρόφιμα & Ποτά, Νερό και Πράσινο Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές. Η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει το πρόγραμμα Eco-innovation, ως μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, που είναι το Εθνικο Σημείο Επαφής για την Ελλάδα.


Η οικολογική καινοτομία στην ΕΕ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και προκαλούν το 60-70% της βιομηχανικής ρύπανσης στην ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, την τελευταία 5ετία, το 75% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν υποστεί αυξήσεις στο κόστος των υλικών τους και το 90% περιμένουν περαιτέρω αυξήσεις τα επόμενα χρόνια.

Η οικολογική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει τη λύση για τις επιχειρήσεις αυτές και, ήδη, τα τελευταία 2 χρόνια, το 40% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που έχουν εισάγει τουλάχιστον μία καινοτομία, έχουν οδηγηθεί σε μείωση της χρήσης των υλικών κατά 20% ανά μονάδα προϊόντος. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα περιβαλλοντικά προϊόντα και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 2,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές οικολογικές βιομηχανίες έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 227 δισ. ευρώ (2,2% του ΑΕΠ) και δημιουργούν περίπου 3,4 εκατ. θέσεις εργασίες. Αντιπροσωπεύουν το 30% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών και το 50% του παγκόσμιου μεριδίου της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων.

Από την άλλη μεριά, η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5-3% έως το 2050. Η κατανάλωση μετάλλων και ορυκτών αναμένεται να αυξηθεί κατά 35-40% σε 10 χρόνια και η ποσότητα των αστικών αποβλήτων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% την περίοδο 2005-2020.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, το 70% των ΜΜΕ έχουν επισημάνει την ανάγκη για καλούς επιχειρηματικούς συνεργάτες, εύκολη πρόσβαση σε πληροφόρηση, γνώση, αλλά και υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας για ανάπτυξη οικολογικών καινοτομιών. Σημαντικότερα εμπόδια στην εισαγωγή καινοτομιών είναι οι οικονομικοί περιορισμοί, η αβέβαιη ζήτηση της αγοράς και η έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την οικολογική καινοτομία, τόσο μέσω του προγράμματος Eco-innovation, όσο και στις ευρύτερες προτεραιότητες του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα. Προετοιμάζει, δε, το Σχέδιο Δράσης για την οικολογική καινοτομία (Eco-innovation Action Plan), το οποίο θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι, ώστε να βοηθήσει επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε νέες οικολογικές τεχνολογίες.


Το πρόγραμμα Eco-innovation

Το πρόγραμμα Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013.

Στόχος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην αγορά. Υποστηρίζει καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που μειώνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση, προλαμβάνουν τη ρύπανση και συμβάλλουν στην αποδοτική και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων.

Το πρόγραμμα δεν είναι ερευνητικό, αλλά υποστηρίζει τη βιομηχανοποίηση, την εφαρμογή στην αγορά και την πρώτη εμπορική ανάπτυξη και εγκατάσταση. Προτεραιότητα δίνεται στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις.

Προωθείται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (life-cycle thinking) και η ανταγωνιστικότητα στις αγορές. Καλύπτονται διάφορα θεματικά πεδία, όπως ανακύκλωση υλικών, κτίρια, τρόφιμα και ποτά, πράσινες επιχειρήσεις. Τα έργα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καινοτόμα και οικονομικά βιώσιμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο στάδιο της υλοποίησης της ιδέας και κάθε έργο θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να συνεχιστεί χωρίς κοινοτική χρηματοδότηση. To πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για: α) τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, β) την ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης και γ) την προώθηση δικτύων οικολογικής καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Επιτυχημένα έργα περιλαμβάνουν κουτιά γάλακτος από ανακυκλωμένο χαρτί, υλικά για παπούτσια φιλικά προς το περιβάλλον, περιβαλλοντική καθοδήγηση για μικρές επιχειρήσεις, οργανική βιολογική λάσπη που μετατρέπεται σε κατασκευαστικό υλικό, κ.λπ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) υποστηρίζει το πρόγραμμα Eco-innovation, ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, που είναι και το Εθνικο Σημείο Επαφής για την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ για πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη κατά την προετοιμασία της πρότασης, εξεύρεση συνεργατών, κ.λπ. (Αργυρώ Καραχάλιου, τηλ.: 210 7273921, e-mail: akarah@ekt.gr)


Εκδήλωση ΕΚΤ για την προκήρυξη 2011

Η νέα προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eco-innovation για την οικολογική καινοτομία, που ανακοινώθηκε στις 28 Απριλίου με προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2011, στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις θεματικές περιοχές: Ανακύκλωση Υλικών, Δομικά προϊόντα και υλικά, Τρόφιμα & Ποτά, Νερό και Πράσινο Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες (27 κράτη μέλη, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Αλβανία, Κροατία, Σερβία, Τουρκία, FYROM, Μαυροβούνιο και Ισραήλ), χωρίς κανέναν περιορισμό στην κοινοπραξία.

Κάθε έργο έχει μέγιστη διάρκεια 36 μήνες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι στις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης του ΕΚΤ ήταν ο εκπρόσωπος της ΕΕ Δρ Θ. Στάικος, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες και τους κανόνες συμμετοχής της προκήρυξης.

Αναλυτικότερα, τα θεματικά πεδία αφορούν: - Ανακύκλωση Υλικών: Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, Βελτίωση των διαδικασιών διαλογής και ανάκτησης αποβλήτων, Καινοτόμα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά, Επιχειρηματικές καινοτομίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών ανακύκλωσης

  • Δομικά προϊόντα και υλικά: Δομικά προϊόντα και σχετικές διαδικασίες (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων) που μειώνουν την κατανάλωση των πόρων, τη ρύπανση και την παραγωγή αποβλήτων. Φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά κατασκευής και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής.
  • Τρόφιμα και Ποτά: Καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής που στοχεύουν στην υψηλότερη αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων, Βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και βελτίωση της ποιότητάς του, Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών
  • Νερό: Καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση νερού κατά τουλάχιστον 30%, Παραγωγικές διαδικασίες χωρίς την χρήση νερού (water-free processes), Καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων που προσφέρουν καλύτερη απόδοση και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Έξυπνα συστήματα διανομής με στόχο την εξοικονόμηση νερού, χημικών ουσιών, ενέργειας και υλικών, Καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης διαρροών και επισκευής και Νέα υλικά σωληνώσεων.
  • Πράσινες επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές: Φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, Υποκατάσταση (substitution) υλικών με στόχο την μείωση των περιβαλλοντικές επιπτώσεων, Καθαρές διαδικασίες παραγωγής (clean production), Καινοτόμες υπηρεσίες ανακατασκευής και επισκευής προϊόντων (re-manufactruing and repairing).

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, καλύπτονται δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμός και έργα υποδομής, διοργάνωση συναντήσεων/συνεδρίων, μετακινήσεις, κ.λπ. Οι υπεργολαβίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 35% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικές δράσεις. Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τη σχετικότητα του έργου, την ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών, τον αντίκτυπο, τον προϋπολογισμό, την οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου σε σύγκριση με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ενέργειες.

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για περισσότερες από μία περιοχές της ΕΕ ή για άλλους εμπορικούς κλάδους, μέσω της μεταφοράς γνώσης και της εμπορικής αξιοποίησης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν έως τον Ιανουάριο του 2012 και τα έργα θα ξεκινήσουν τον Μάιο/Ιούνιο του ίδιου έτους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δρ Π. Παναγιωτακόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-Καινοτομίας στον ΟΟΣΑ, ο οποίος παρουσίασε τις πολιτικές και τις ενέργειες του ΟΟΣΑ για την Οικο-Καινοτομία στην Ελλάδα.

Επίσης, δύο συντονιστές έργων που χρηματοδοτούνται από το Eco-innovation παρουσίασαν τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους: ο Δρ Ευάγγελος Παπαδάκης, από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών παρουσίασε το έργο PYRICE II (Τεχνοοικονομικός σχεδιασμός και Πιλοτική Παράγωγη Προηγμένων Υλικών Υψηλής Προστιθεμένης Αξίας από Τέφρα Φλοιών Ρυζιού) και ο Δημήτρης Μπόνης από τη ΝΩΣΙΣ ΕΠΕ το έργο PROSPEC (Promoting SME Printers EMAS Cluster).

Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2011-05-20.


Η ελληνική συμμετοχή στο Eco-innovation

Tην περίοδο 2008-2010 υποβλήθηκαν 35 ελληνικές προτάσεις στο πρόγραμμα Eco-innovation (σε σύνολο 623 από όλη την Ευρώπη), εκ των οποίων οι 10 προτάθηκαν για χρηματοδότηση (σε σύνολο 140 από όλη την Ευρώπη).

Γενικότερα, το 65% των δικαιούχων του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 15% μεγαλύτερες επιχειρήσεις και το 19% άλλοι φορείς, όπως πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς, κ.λπ.

Αποτελέσματα της προκήρυξης 2010 Στην προκήρυξη του 2010 υποβλήθηκαν 287 προτάσεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε σύγκριση με το 2009. Το 66% των συμμετεχόντων και των δικαιούχων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Χρηματοδοτούνται 42 έργα (με το ποσό των 35 εκατ. ευρώ) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών καινοτομιών, μεταξύ των οποίων: μια μη επεμβατική επιδιόρθωση των αγωγών ύδατος, ηχομονωτικές πλάκες που κατασκευάζονται με καουτσούκ το οποίο προέρχεται από παλαιά ελαστικά επίσωτρα και οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό των ηχητικών οχλήσεων από σιδηροδρομικούς συρμούς, εσωτερικές βιοαποικοδομήσιμες πλάκες που επιτρέπουν τη μείωση κατά 15% του βάρους των αεροσκαφών, μια διαδικασία ζύμωσης που επιτρέπει την ανάκτηση του διοξειδίου του άνθρακα στις ζυθοποιίες, και ένα σύστημα προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων από επιτόπιας παραγωγής ανανεώσιμα υλικά (ξυλεία και άχυρα).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 3 έργα που χρηματοδοτούνται από το Eco-innovation και τα οποία συντονίζονται από ελληνικές επιχειρήσεις.

PYRICEii: Προηγμένα υλικά από τέφρα φλοιών ρυζιού

Το έργο PYRICEii "Techno-economical Design and Pilot Production of Advanced and High-Added Value Materials from Rice Husk Ash" αφορά την παραγωγή και προώθηση αναβαθμισμένων προϊόντων με βάση την τέφρα φλοιών ρυζιού (Rice Husk Ash, RHA), όπως μονωτικά & ποζολανικά υλικά, ζεόλιθοι, υδρύαλος. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,52 εκατ. ευρώ (52% του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από την ΕΕ), έχει διάρκεια 3 χρόνια και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2012.

Ο φλοιός του ρυζιού είναι ένα παραπροϊόν της γεωργικής βιομηχανίας επεξεργασίας ρυζιού (περίπου το 20% του μη αποφλοιωμένου ρυζιού), το οποίο συνήθως, καίγεται για την εκμετάλλευση της θερμογόνου αξίας του προς παραγωγή ατμού, θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τέφρα φλοιών ρυζιού είναι το στερεό υπόλοιπο (20%) της καύσης των φλοιών ρυζιού, που περιέχει το σύνολο των ανόργανων συστατικών του φλοιού του ρυζιού, καθώς και μέρος των οργανικών συστατικών του, λόγω ατελούς καύσης (περιέχει 75-95% SiO2).

Οι δυνητικές χρήσεις αυτού του παραπροϊόντος περιλαμβάνουν υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως μονωτικά υλικά, βελτιωτικά υλικά δομικών υλικών (ποζολανικά πρόσθετα), ζεόλιθους, υδρύαλος, και δευτερογενώς καταλύτες, πρόσθετα απορρυπαντικών, προσροφητικά μέσα, ιοντο-εναλλάκτες, χρώματα, κ.λπ. Στο πλαίσιο του PYRICEii θα πραγματοποιηθούν:

- Ανάλυση αγοράς και εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης αναβαθμισμένων προϊόντων με βάση την RHA, όπως μονωτικά και ποζολανικά υλικά, ζεόλιθοι, υδρύαλος -

Πιλοτική παραγωγή επικρατέστερων υλικών, επίλυση τεχνικών ζητημάτων παραγωγής & ποιότητας και συνολική αριστοποίηση

- Επικοινωνία, διάχυση, εκμετάλλευση των νέων τεχνοοικονομικών και επιχειρηματικών γνώσεων, προς όφελος της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και της Ευρώπης.

Το PYRICEii αναμένεται να συμβάλλει στην ασφαλή διαχείριση του παραπροϊόντος RHA και την εξ ολοκλήρου μετατροπή του σε χρήσιμα και εμπορεύσιμα υλικά. Η μετατροπή αυτή είναι καινοτομία και πρωτοτυπία για τη βιομηχανία ρυζιού σε διεθνές επίπεδο. Αναμένεται να μειώσει το περιβαλλοντικό κόστος και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, με βελτιωμένα υποπροϊόντα και διείσδυση σε νέες αγορές.

Τα έργο μπορεί να αναπαραχθεί από άλλες παρόμοιες βιομηχανίες τροφίμων σε ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας νέες σύγχρονες προοπτικές στον αγρο-διατροφικό τομέα της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.pyrice.gr

PROSPEC: Περιβαλλοντική διαχείριση σε τυπογραφικές επιχειρήσεις

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τυπογραφίας αποτελείται από περίπου 123.000 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν σχεδόν 820.000 άτομα σε 25 χώρες της ΕΕ. Από τις εταιρείες αυτές, μόνο οι 110 έχουν εγκαταστήσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) της ΕΕ.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση και υιοθέτηση του EMAS III μέσω clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απλοποιώντας τη διαδικασία και ελαχιστοποιώντας το κόστος και την προσπάθεια που απαιτείται από πλευράς επιχείρησης.

Τα clusters του PROSPEC (Promoting EMAS in Clusters of Printing SMEs) θα είναι εξειδικευμένα στον κλάδο της τυπογραφίας και θα παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία (μέθοδος εφαρμογής, λογιστικός έλεγχος, σχετικές πολιτικές, κανονισμός και νομοθεσία του EMAS III, κ.λπ.)

Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία NΩΣΙΣ ΕΠΕ και στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί: TUV HELLAS, The Liverpool Chambers of Commerce & Industry, The British Printing Industry Federation, OMEGA TECH, ο ΕΟΜΜΕΧ και 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της τυπογραφίας (3 ελληνικές και 2 αγγλικές).

Στο πλαίσιο του έργου (προϋπολογισμού 624.360 ευρώ) θα διαμορφωθούν τα δύο πρώτα clusters στην τυπογραφία και θα αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Environmental Management Platform) και θα εμπλουτιστεί με υφιστάμενα εργαλεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΜΜΕ.

Θα σχεδιαστεί επίσης ένας οδηγός modus operandi για τη συγκρότηση και λειτουργία clusters σε όλους τους τομείς.

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η λειτουργία των 2 πιλοτικών EMAS III clusters και της πλατφόρμας, η πιστοποίηση 8 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το EMAS III, η δέσμευση 30 ΜΜΕ να συμμετέχουν σε clusters και η ευρεία ενημέρωση σχετικά με το σύστημα EMAS.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emastools.eu

OMIWAT: Διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβίων

Τα μη επεξεργασμένα λύματα των ελαιοτριβείων είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, εξαιτίας του υψηλού τους οργανικού φορτίου. Καθημερινά παράγονται 1-2 λίτρα υγρών αποβλήτων ανά λίτρο ελαιολάδου, ανάλογα με το εν λόγω ελαιοτριβείο.

Στόχος του έργου OMIWAT (Olive Mill Wastewater Treatment) είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα φιλτραρίσματος, το οποίο θα επεξεργάζεται τα λύματα, αφενός, χωρίς να αφήνει επιβλαβή υποπροϊόντα και, αφετέρου, αξιοποιώντας τις πολυφαινόλες (είδος αντιοξειδωτικών που περιέχονται στα λύματα) σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της υγείας, διατροφής, κ.λπ.

Το έργο συντονίζεται από την ελληνική εταιρεία Mεσογειακή ΑΕ και εταίροι της κοινοπραξίας είναι η κυπριακή εταιρεία Bionature EA Ltd, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 671.284 ευρώ και το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2012. Στο τέλος του έργου θα έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα επεξεργασίας 1.000 τόνων υγρών αποβλήτων, το οποίο είναι το σύνολο της παραγωγής ενός ελαιοτριβείου μεσαίου μεγέθους.

Οι φαινόλες θα απομονωθούν και θα αξιοποιηθούν για λίπασμα, καθαρό νερό για άρδευση και περιβαλλοντικά βιώσιμη ξυλεία.