Τεύχος 67

Τεύχος 67 | Ιούλ.-Αύγ. 2008
Σημείωμα της Έκδοσης
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον προτεραιότητα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτικής, ενώ η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα που λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, σαν ευκαιρία και όχι σαν εμπόδιο. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ... >>

Αφιέρωμα

Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και την εξάντληση των φυσικών πόρων θέτουν πλέον σε νέα βάση το δίλημμα "ανάπτυξη ή περιβάλλον". Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτικής, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στη χάραξη των περισσότερων εθνικών πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η πράσινη οικονομία είναι η προσπάθεια συμβιβασμού δύο βασικών και –φαινομενικά- αντικρουόμενων αναγκών: για οικονομική ανάπτυξη και για προστασία του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα είναι έννοιες συμπληρωματικές και όχι αλληλοσυγκρουόμενες, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για ισχυρή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, επιβάλλεται η αναθεώρηση της σχέσης επιχειρηματικότητας και περιβάλλοντος. Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής ... >>

Συνεντεύξεις

Το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών διαθέτει δυνατότητα πλήρους τηλεχειρισμού, ενσύρματου, ασύρματου ή μέσω Διαδικτύου

George Blaha

President, RS Dynamics Ltd

Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα βοηθούν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές στην ανάπτυξη πράσινων αυτοκινήτων

Arjan Kölling

Sensata Technologies

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Small Business Act: 10 αρχές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
VEMUS: ένα εικονικό ευρωπαϊκό μουσικό σχολείο
Διαδικτυακή πύλη ΥΠΑΝ για την Ανταγωνιστικότητα
Έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των ιατρών
Οι καλύτερες "Εικονικές Επιχειρήσεις" από μαθητικές ομάδες
Rural Wings: Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου