Τεύχος 72

Τεύχος 72 | Μάιος-Ιούν. 2009
Σημείωμα της Έκδοσης
Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι νέες μορφές εγκληματικότητας, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ασία, κ.ά. Η συμβολή της επιστήμης στην αντιμετώπισή τους είναι αδιαμφισβήτητη. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και ... >>

Αφιέρωμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα το Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα (Indicative Strategic Research Roadmap) στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών για την περίοδο 2011-2013. Σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις προσδιορίστηκαν ως προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή έρευνα: η οικονομική κρίση, η ανεργία και οι νέες μορφές εγκληματικότητας, ο ρόλος του ενιαίου νομίσματος στην σταθερότητα της Ευρώπης, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η γλωσσική πολυμορφία, η κλιματική αλλαγή, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και την Αφρική, κ.ά. Κύριο μέσο υλοποίησης της έρευνας στα παραπάνω πεδία είναι το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και, συγκεκριμένα, το πεδίο "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)" του Ειδικού Προγράμματος "Συνεργασία". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει το πρόγραμμα ως Εθνικό Σημείο Επαφής. Η συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων στην ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική: το 2007 ... >>

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Tα ευρωπαϊκά βραβεία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Aπολογισμός Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
To IBEB/EIE συντονιστής ευρωπαϊκού έργου για περιβαλλοντική υγεία
Αναζητώντας πολιτικές για τις βιβλιοθήκες του μέλλοντος
Διαγωνισμός Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων
Προκήρυξη για "Συνεργασία" επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών