Συνεντεύξεις

2010

Στάθης Γκόνος

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

2009

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Προϊστάμενη,Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού

Iωάννης Ιωαννίδης

Kαθηγητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2008

Κυριάκος Μπαξεβανίδης

Aναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας GEANT & e-Infrastructure, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Jean-Claude Guedon

Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ Καναδά

Pages