Συνεντεύξεις

2017

Γιώργος Καπέλλος

Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Καλλιόπη Δασύρα

Αστροφυσικός, επιστημονική συνεργάτιδα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

2016

Pages