Ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης για το 2017

24.01.2017

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2017 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ανανέωσε για την  Ψηφιακή του Βιβλιοθήκη, την ηλεκτρονική πρόσβαση στις Συλλογές:

  • Nature.com COMPLETE του εκδοτικού οίκου Nature publishing Group, για πρόσβαση σε περίπου 80 επιστημονικούς τίτλους (35 Nature - branded τίτλοι, 15 τίτλοι Nature reviews, τίτλοι άλλων επιστημονικών/ακαδημαϊκών εκδοτών και ανοιχτής πρόσβασης), το σύνολο των τευχών του περιοδικού Nature (από το 1869) και του περιοδικού Scientific American (από το 1845).
  • ΝΟΜΟΣ που περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (ενσωματώνει την βδ CELEX της ΕΕ) σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980, νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά κ.ά.
  • HEINONLINE International Core περισσότεροι από 2.000 τίτλοι νομικών περιοδικών (Law Journal Library), με δυνατότητα αναζήτησης στο World Treaty Library (παγκόσμιες συνθήκες), Women and the Law, ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομολογία (Case Law), τη μεγαλύτερη συλλογή των συνταγμάτων και καταστατικών εγγράφων (World Constitutions Illustrated), την online έκδοση των “English Reports” (English Reports, Full Reprint), διεθνές δίκαιο από τις σημαντικότερες νομικές εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Law Collection), σημαντικά διεθνή έγγραφα (Foreign and International Law Resources Database) και σε περισσότερα από 6.000 «κλασικά» έργα σε συνταγματικό,συγκριτικό δίκαιο, πολιτική επιστήμη και άλλα θέματα (Legal Classics).
  • iLibrary του Ο.Ο.Σ.Α. Πρόκειται για το πλήρες πακέτο των βιβλίων, άρθρων, κειμένων εργασίας, τα σύνολα δεδομένων, τους πίνακες, τις αναλύσεις και τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από τον ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνονται επίσης εκδόσεις και στατιστικά στοιχεία από άλλες οργανώσεις όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency -ΙΕΑ), ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Agency-NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Σπουδαστών (Programme for International Student Assessment- PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum -ITF).
  • Reaxys. Τα δεδομένα της βάσης προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, από τις  αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Με δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. Η Reaxys συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database.
  • Oι  βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας Web of Science:  Science Citation Index, Social Sciences Citation και  Arts & Humanities Citation Index. Το ΕΚΤ εξασφάλισε την πρόσβαση, με ανανέωση της σύμβασης και πληρωμή του αντίστοιχου κόστους για το σύνολο των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με κοινοπρακτική σύμβαση. Οι πληροφοριακές πηγές του οίκου Thomson Reuters (πρώην ISI®- Institute for Scientific Information) καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας ως προς τα cited references αλλά και ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις, λόγω του  σημαντικού αριθμού έγκριτων επιστημονικών περιοδικών σε όλα τα πεδία έρευνας.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή).