10 τύποι παραπλανητικών ειδήσεων, εκτός από τα "fake news"

19.05.2020

Το αποτελεσματικό φιλτράρισμα της πληροφορίας, στο πλήρες από μέσα ενημέρωσης περιβάλλον μας, απαιτεί χρόνο και επιδεξιότητα.  Μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι, όσο περισσότερο περιεχόμενο καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο ελαττώνεται η ικανότητά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την ακρίβειά του. Με το 80% των Ευρωπαίων να βρίσκονται τακτικά online, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημοκρατίας οι πολίτες να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν με υγιή και κριτική ματιά την ενημέρωση που καταναλώνουν.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο "10 τύποι παραπλανητικών ειδήσεων, εκτός από τα "fake news" και δείτε το σχετικό infographic εδώ.