Θεωρίες Ανοικτής Πρόσβασης στο περιοδικό Journal of Open Access to Law

05.12.2018

Ένα ενδιαφέρον πολυσέλιδο άρθρο με τίτλο "Theories of Open Access" που παρέχει μία θεωρητική ανάλυση του κινήματος της Ανοικτής Πρόσβασης εντοπίσαμε στο περιοδικό Journal of Open Access to Law. Μέσα από μια πολυδιάστατη προοπτική που περιλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές, νομικές και πολιτικές διαστάσεις, το εν λόγω άρθρο διερευνά το σκεπτικό για την παροχή ελεύθερης, άμεσης, ανοικτής και απεριόριστης πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Στο άρθρο διαβάζουμε ότι η Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ) είναι σύμφυτη με τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και την εγγενή του αξία. Η ΑΠ διασυνδέεται με τον ισχυρισμό του Αριστοτέλη, ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό, και ταυτόχρονα εμπνέεται από τη λέξη "Ubuntu", σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό που είναι εξαιτίας του ποιοι είναι οι άλλοι γύρω του, δεν μπορεί να ευημερεί μόνος του, αποτελεί μέλος της κοινωνίας ατόμων και έχει αμφίδρομες σχέσεις μαζί τους. Το κάθε άτομο έχει κοινωνική ευθύνη να μοιράζεται. Η κοινωνία είναι ένας ανοικτός κόσμος και ο καλύτερος τρόπος για να μεγιστοποιηθεί ο πλούτος είναι να παραμένει ανοικτός. Η γνώση και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ανοικτές, ώστε όλοι να μπορούν να τις αξιοποιούν και να χτίζουν επάνω σε αυτές, αφού, σύμφωνα με τη διαπίστωση του Isaac Newton, η εξέλιξή συνδέεται εγγενώς με αυτά που έχουν παρασχεθεί από τους προκατόχους.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο με στοιχεία: Ola, K. (2018). Theories of Open Access. Journal of Open Access to Law 6, 1-42 προέρχεται από την ψηφιακή πηγή HeinOnline (https://heinonline.org/HOL/Welcome), στην οποία η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή. Το σύνολο των πηγών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε το πλήρες κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, στο helpdesk@ekt.gr.