Ένα καλύτερο μέτρο της έρευνας που πραγματοποιείται στις χώρες του λεγόμενου Νότου

11.07.2018

Οι χρηματοδότες Jean Lebel και Robert McLean περιγράφουν ένα νέο τρόπο για την εκτίμηση της αξίας και της εγκυρότητας της επιστήμης η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Στο εν λόγω άρθρο διαβάζουμε:
...ισχύει ότι η τρέχουσα προσέγγιση της αξιολόγησης της ποιότητας της έρευνας, δίνει την ίδια αναγνώριση στον ερευνητή που επικεντρώνεται στις τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες και στον ερευνητή που γενικεύει από μακριά; Ο τρέχον τρόπος αξιολόγησης, αναγνωρίζει ότι τα κίνητρα είναι διαφορετικά για τους ντόπιους και ξένους ερευνητές και ότι αυτά τα κίνητρα επηρεάζουν τις ερευνητικές αποφάσεις; Μελετάμε και ανταμείβουμε επαρκώς την έρευνα που είναι τοπικά εντοπισμένη και αυτή που αφορά στο παγκόσμιο επίπεδο; Κατά την άποψή μας, η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι όχι.
….οι συμβατικές προσεγγίσεις ….δίνουν προτεραιότητα στη γνώμη των επιτροπών κρίσης, στο πλήθος των δημοσιεύσεων και στον μεγάλο αριθμό των παραπομπών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα επειδή είναι η υποστήριξη από άλλους επιστήμονες, όχι από τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους των αποτελεσμάτων της έρευνας, που καθορίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών στην  Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία όπως και αλλού, στις χώρες του λεγόμενου Νότου.

Το συγκεκριμένο άρθρο με στοιχεία:
A better measure of research from the global south, Jean Lebel &Robert McLean, Nature 559, 23-26 (2018), doi: 10.1038/d41586-018-05581-4
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05581-4

προέρχεται από την ψηφιακή πηγή Νature.com COMPLETE (https://www.nature.com/) του εκδοτικού οίκου Nature publishing Group, στην οποία η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή. Το σύνολο των πηγών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε το πλήρες κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών στο helpdesk@ekt.gr.