Τα Πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής συνεχώς ακυρώνουν συνδρομές σε "πακέτα" εκδοτών

13.06.2018

Ολοένα αυξανόμενος είναι ο αριθμός των βιβλιοθηκών που διακόπτει τις συνδρομές τους σε "πακέτα" περιοδικών διαφόρων εκδοτών, επιλέγοντας συγκεκριμένους τίτλους για να εξοικονομήσουν χρήματα.

Στις 12 Ιουνίου 2018, το κρατικό πανεπιστήμιο της Φλώριδας (Florida State University), άρχισε διαπραγματεύσεις με τον εκδότη Elsevier για να διερευνήσει πώς μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της υψηλής τιμολόγησης. Τον Απρίλιο, το FSU ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τη λεγόμενη "big deal" συμφωνία με τoν εκδότη Elsevier για το 2019, λόγω του "υψηλού και συνεχώς αυξανόμενου κόστους" της και θα προχωρήσει σε συνδρομές με ένα υποσύνολο των πιο απαραίτητων περιοδικών. Η κίνηση αυτή του πανεπιστημίου  FSU, αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που αποχωρεί από τις δαπανηρές συνδρομές "big deal", οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των τίτλων ενός εκδότη και προχωρά σε επιλεκτικές συνδρομές  τίτλων a la carte.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο εδώ:

North American Universities Increasingly Cancel Publisher Packages, Diana Kwon, The Scientist, 11 Ιουνίου 2018.
https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/54793/title/North-American-Universities-Increasingly-Cancel-Publisher-Packages/&utm_campaign=TS_DAILY%20NEWSLETTER_2018&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=63687496&_hsenc=p2ANqtz-_qh3PxH5dpgy9K3iFl7GKBILhCrE0wo08RDJVHFjPygrsOYEOqQw5wVLGb-rBjVjfcfxzYGW5yNUs-gw3QNEHSVda_lA&_hsmi=63687496

Επίσης δείτε το κείμενο εργασίας:  Διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο συνδρομών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στην εποχή της κρίσης: κρίσιμα ζητήματα και επιλογές
http://www.ekt.gr/el/publications/20791