Η ισότητα των φύλων στην επιστήμη: Το παγκόσμιο πλαίσιο

16.05.2018

Έρευνα σε παγκόσμιο πλαίσιο, που μελετά την ισότητα των φύλων στην επιστημονική εκπαίδευση και στην μετέπειτα επαγγελματική απασχόληση σε επιστημονικά αντικείμενα, καταλήγει ότι παρόλο που οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα περισσότερα επιστημονικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, ορισμένες χώρες έχουν καταφέρει να πετύχουν μεγαλύτερη ισότητα των φύλων από άλλες. Χρησιμοποιώντας διακρατικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές, σε διάφορα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα και σε διάφορα στάδια ενασχόλησης με την επιστήμη, τα ευρήματα δείχνουν την ανισότητα των φύλων στην επιστημονική εκπαίδευση και (ειδικά) στην απασχόληση σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη, σε όλο τον κόσμο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι, οι χώρες όπου οι γυναίκες έχουν τους πλέον υψηλούς δείκτες εκπροσώπησης στην επιστήμη στα πρώτα στάδια δεν συμπεριλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Σκανδιναβικές χώρες και δεν περιορίζονται στις χώρες που έχουν υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο ή υψηλότερο ποσοστό γυναικών στο Κοινοβούλιο. Το υψηλό ΑΕΠ ανά κάτοικο και το υψηλό ποσοστό γυναικών στο Κοινοβούλιο προβλέπουν καλύτερα την πρόσβαση των γυναικών στα μετέπειτα στάδια ενασχόλησης με την επιστήμη.
Επίσης, στις χώρες με υψηλό ΑΕΠ ανά κάτοικο, με περισσότερες γυναίκες στο Κοινοβούλιο και με χαμηλότερες βαθμολογίες στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων, οι γυναίκες έχουν συχνά (αλλά όχι πάντα) ισχυρή παρουσία στην αγορά εργασίας σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Αντίθετα, χώρες που σημειώνουν χαμηλά επίπεδα σχετικά με αυτά τα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην επιστημονική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο άρθρο με στοιχεία:
Gender Equity in Science: The Global Context [article]
International Journal of Social Science Studies, Vol. 6, Issue 1 (January 2018), pp. 33-47
προέρχεται από την ψηφιακή πηγή HeinOnline (https://heinonline.org/HOL/Welcome), στην οποία η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή. Το σύνολο των πηγών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε το πλήρες κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών στο  helpdesk@ekt.gr