Ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης για το 2018

06.03.2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για μια ακόμα χρονιά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κατάφερε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για να ανανεώσει τις συνδρομές στις παρακάτω πληροφοριακές πηγές για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του.
Για το 2018, οι χρήστες της Βιβλιοθήκης Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ έχουν πρόσβαση σε μεγάλου εύρους δημοφιλείς πληροφοριακούς πόρους (ηλεκτρονικά περιοδικά & βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά εργαλεία  κ.ά.), σε ευρεία γκάμα επιστημονικών θεματικών αντικειμένων.
Η πρόσβαση στο σύνολο των πηγών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ είναι δυνατή μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης K. Θ. Δημαράς, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τη χρήση των υπολογιστών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου ή μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή: 8:30 - 20:00.
http://www.ekt.gr/el/library/databases


Νature.com COMPLETE του εκδοτικού οίκου Nature publishing Group, για πρόσβαση σε περίπου 80 επιστημονικούς τίτλους (35 Nature - branded τίτλοι, 15 τίτλοι Nature reviews, τίτλοι άλλων επιστημονικών/ακαδημαϊκών εκδοτών και ανοιχτής πρόσβασης), το σύνολο των τευχών του περιοδικού Nature (από το 1869) και του περιοδικού Scientific American (από το 1845).


ΝΟΜΟΣ που περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (ενσωματώνει την βδ CELEX της ΕΕ) σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980, νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά κ.ά.


HEINONLINE International Core: περισσότεροι από 2.000 τίτλοι νομικών περιοδικών (Law Journal Library),  με δυνατότητα αναζήτησης στο World Treaty Library (παγκόσμιες συνθήκες), Women and the Law, ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομολογία (Case Law), τη μεγαλύτερη συλλογή των συνταγμάτων και καταστατικών εγγράφων (World Constitutions Illustrated), την online έκδοση των “English Reports” (English Reports, Full Reprint), διεθνές δίκαιο από τις σημαντικότερες νομικές εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Law Collection), σημαντικά διεθνή έγγραφα (Foreign and International Law Resources Database) και σε περισσότερα από 6.000 «κλασικά» έργα σε συνταγματικό,συγκριτικό δίκαιο, πολιτική επιστήμη και άλλα θέματα (Legal Classics)


iLibrary του Ο.Ο.Σ.Α. Πρόκειται για το πλήρες πακέτο των βιβλίων, άρθρων, κειμένων εργασίας, τα σύνολα δεδομένων, τους πίνακες, τις αναλύσεις και τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από τον ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνονται επίσης εκδόσεις και στατιστικά στοιχεία από άλλες οργανώσεις όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency -ΙΕΑ), ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Agency-NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Σπουδαστών (Programme for International Student Assessment- PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum -ITF).


Reaxys: τα δεδομένα της βάσης προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, από τις  αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Με δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. Η Reaxys συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database.


Οι  βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας Web of Science: Science Citation Index, Social Sciences Citation και Arts & Humanities Citation Index . Το ΕΚΤ εξασφάλισε την πρόσβαση, με ανανέωση της σύμβασης και πληρωμή του αντίστοιχου κόστους  για το σύνολο των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με κοινοπρακτική σύμβαση. Οι πληροφοριακές πηγές του οίκου Thomson Reuters (πρώην ISI)  καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας ως προς τα cited references αλλά και ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις,  λόγω του  σημαντικού αριθμού έγκριτων επιστημονικών περιοδικών σε όλα τα πεδία έρευνας.


Thesaurus Linguae Graecae: πρόκειται για μια βάση πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει τα κείμενα που σώζονται από την περίοδο μεταξύ του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) και 600 μ.Χ., και ένα μεγάλο αριθμό κειμένων σχολιαστών της περιόδου μεταξύ 600 μ.Χ. και 1453, καθώς και  ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά κείμενα. Είναι αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος του University of California, Irvine, που ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και βελτιώνεται με νέα χαρακτηριστικά. Σήμερα, περιλαμβάνει ένα corpus από περισσότερα από 12.000 αρχαία ελληνικά κείμενα, 110 εκατομμύρια λέξεις που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς.

Αποτελεί ένα εξειδικευμένο, αλλά μεγάλης χρησιμότητας εργαλείο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ερευνητών  και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στις κλασικές και μεσαιωνικές σπουδές.


ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal): πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους χρήστες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ από 1/12/2017. Πρόκειται για την πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές για διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1637 έως σήμερα και περιλήψεις για τις διατριβές από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός εκατομμυρίου και πάνω διατριβών, κατά κύριο λόγο από το 1997 και έπειτα αλλά και κάποιων παλαιότερων, ενώ πάνω από 2,1 εκ. τίτλοι διατίθενται για αγορά έντυπου αντιγράφου. Παρέχει, ακόμη, πρόσβαση σε προεπισκόπηση 24 σελίδων, όταν είναι διαθέσιμη.