Συντελεστές

O δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ αναπτύσσεται με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal.

Για την ανάπτυξη του συνεργάστηκαν οι κάτωθι:

Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Μαρία Πάσχου, Γεωργία Αγγελάκη, Μαργαρίτης Προέδρου

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος

Φωτογραφίες: Γιάννης Βουλγαράκης, Βασίλης Ντουμάνης

Ο δικτυακός τόπος library.ekt.gr ενημερώνεται από το Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Πολιτισμού και τη Μονάδα Εκδόσεων & Δικτυακών Τόπων και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού και τη Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων του ΕΚΤ.