Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε τεκμήριο που εντόπισα στο αποθετήριο "Ήλιος" και δεν έχει ψηφιοποιηθεί/ αναρτηθεί το πλήρες κείμενο;

Μπορείτε να ζητήσετε το πλήρες κείμενο που σας ενδιαφέρει κάνοντας χρήση της υπηρεσίας του αποθετηρίου "Ήλιος". «Ζητήστε ηλεκτρονικό αντίγραφο από τους συγγραφείς».

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ψηφιακό ανοικτό περιεχόμενο ΕΚΤ