Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Humanities". Webinar 2: Χρηματοδοτήσεις και ευκαιρίες για εργασία

21.01.2021
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

17:30 - 17:35 Εισαγωγή - Οδηγίες Συμμετοχής

Δημήτρης Μαραγκός | Συντονιστής Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", ΕΚΤ

 
17:35 - 18: 30

Χρηματοδοτήσεις και ευκαιρίες για εργασία

Δρ. Γεωργία Κηπουροπούλου, Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Δρ. Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δρ. Αθηνά Κορνελάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
18:30 -19: 00 Συζήτηση  με το κοινό

Συντονιστές:

Δημήτρης Μαραγκός | "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", ΕΚΤ

Δρ Ελένη Σινοπούλου| Ιδρύτρια R.E.A.L. Science, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, University of California, San Diego

Γιώργος Χρίστου, Επιστημονικός Λειτουργός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας