Σεμινάριο «Scaling Up into New Markets: Νέα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση και Είσοδος σε Νέες Αγορές»

31.10.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EKT Media Room), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

16:00 - 16:15

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

16:15 - 16:30

Υποστήριξη Επιχειρήσεων-Scale Ups με το πρόγραμμα ΕΕΝ-Hellas-SCALE

Βαρβάρα Βασιλάκη, Στέλεχος Μονάδας Καινοτομίας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

 

 

 

16:30 – 17:30

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ: Πληροφορίες, Επαφές, Έρευνα Αγοράς, Κανονισμοί – Θεσμικό Πλαίσιο

Άρης Σκλαβούνος, Ιδρυτής-Διαχειριστής EXPORT ACADEMY
Γιάννης Κανταρτζής, Φοροτεχνικός, Partner της Εταιρείας, «ZEYA ACCOUNTING»

 

 

 

 

 

17:30 – 18:30

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ:  Αντιπρόσωποι, Διανομείς, Πελάτες

Στέφανος Χαρακτινιώτης, Δικηγόρος, Partner της Δικηγορικής Εταιρείας «ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
Φαίη Ορφανού, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης– Μονάδα «Καινοτομία & Δικτύωση»

   

18:30 -19:30

Συζήτηση – Δικτύωση