Παρουσίαση βιβλίου: "Το επιχειρηματικό κράτος" της Mariana Mazzucato