3ο MoodleMoot Greece 2019

Πότε και πού;

28.11.2019 έως 29.11.2019
Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διοργάνωση

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης